Informácie o aktualizáciách systému v konzole Xbox One

Časť celého článku Začíname s konzolou Xbox One.

Prehľad

Konzola Xbox One obsahuje softvér, ktorý možno aktualizovať. Tento softvér obsahuje operačný systém aj mnoho systémových, herných a multimediálnych aplikácií pre konzolu Xbox One. Počas aktualizácie systému sa softvér v konzole aktualizuje prostredníctvom procesu stiahnutia a inštalácie. Softvérové aktualizácie systému môžu niekedy aktualizovať aj firmvér systému, ale pri väčšine aktualizácií k tomu nedôjde.

Aktualizácie systému pomáhajú zlepšiť zážitok pridaním nových funkcií, ako aj zlepšením tých existujúcich. Aktualizácie sa prevezmú priamo zo služby Xbox Live do konzoly Xbox One a následne nainštalujú.

Existujú dva typy aktualizácií systému: dostupné aktualizácie systému a povinné aktualizácie systému.

Na tejto stránke

Dostupné aktualizácie systému

Ak je vaša konzola nastavená tak, aby preberala automatické aktualizácie, každú noc skontroluje dostupné aktualizácie. Predvolene sa tieto aktualizácie stiahnu a nainštalujú, keď sa konzola nepoužíva. Tým sa zníži vplyv, ktorý majú aktualizácie na používanie konzoly Xbox One a okrem toho neblokujú pripojenie k službe Xbox Live, až kým nie sú povinné. Nastavenie konzoly na automatické prijímanie aktualizácií:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox  a otvorí sa sprievodca.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenie > Systém > Aktualizácie a prevzaté položky.
 3. V časti Aktualizácie vyberte položku Aktualizovať moju konzolu.

Dostupné aktualizácie sa teraz stiahnu a nainštalujú počas doby, keď sa konzola nepoužíva.

Povinné aktualizácie systému

Tento typ aktualizácie by ste mali vidieť len v prípade, že ste na nejakú dobu odpojili konzolu od služby Xbox Live. Na začiatku je väčšina aktualizácií uvedená ako dostupné systémové aktualizácie, ale ak však nevykonáte aktualizáciu, kým je dostupná, budete tak musieť vykonať, keď sa zmení na povinnú aktualizáciu.

V stave povinnej aktualizácie sa zobrazí oznámenie, že je dostupná aktualizácia systému. Na tejto obrazovke je k dispozícii len niekoľko možností:

 • Spustiť aktualizáciu
 • Vypnúť konzolu Xbox
 • Odpojiť bezdrôtovú sieť (Táto možnosť sa zobrazí, len ak sa používa bezdrôtové pripojenie.)

Túto obrazovku uvidíte, pretože povinné aktualizácie vyžadujú stiahnutie a inštaláciu najnovšej aktualizácie, aby ste sa mohli pripojiť k službe Xbox Live.

Ak používate káblové internetové pripojenie a nechcete vykonať aktualizáciu systému, vyberte možnosť Vypnúť konzolu Xbox. Po vypnutí konzoly odpojte sieťový kábel, znova zapnite konzolu a pokračujte v režime offline.

Ak používate bezdrôtové internetové pripojenie, uvidíte aj možnosť Odpojiť bezdrôtovú sieť, pomocou ktorej zrušíte aktualizáciu. Táto možnosť nevyžaduje reštartovanie konzoly.

Najčastejšie otázky

Koľko takáto aktualizácia stojí?

Nič. Aktualizácia od spoločnosti Microsoft je bezplatná. Môžu však vám byť naúčtované poplatky od poskytovateľa internetových služieb v závislosti od zmluvy o poskytovaní služby.

Ako zistím, či je softvér konzoly aktuálny?

Ak je konzola pripojená k službe Xbox Live, mali by ste mať najnovší softvér. Ak chcete zobraziť číslo aktuálnej verzie operačného systému alebo pridané a aktualizované funkcie podľa aktualizácie systému, pozrite tému Verzie a aktualizácie operačného systému konzoly Xbox One.

Musím aktualizáciu nainštalovať?

Nie. Ak však chcete hrať alebo komunikovať v službe Xbox Live, musíte mať najnovší softvér konzoly. Aktualizáciu môžu vyžadovať aj nové hry a Kinect, skôr než ich budete môcť hrať.

Môžem vynútiť aktualizáciu konzoly ešte pred tým, než sa aktualizácia stane povinnou?

Áno. Keď sa aktualizácia zmení na dostupnú, môžete vynútiť okamžité spustenie konzoly. K dispozícii sú dva možné postupy podľa toho, či je konzola online alebo offline.

 • Online konzoly: Ak chcete vynútiť aktualizáciu konzoly, kým sa vydanie zobrazuje ako dostupné, postupujte takto:
  1. Stlačte tlačidlo Xbox  a otvorí sa sprievodca.
  2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Systém> Aktualizácie.
  3. Vyberte položku Dostupná aktualizácia konzoly.
 • Offline konzoly: Konzolu môžete aktualizovať bez jej pripojenia na internet pomocou položky Riešenie problému s aktualizáciou systému konzoly Xbox One. Je to užitočné, ak má vaša domáca internetová služba obmedzenú šírku pásma, takže si aktualizáciu stiahnete inde a prinesiete si ju domov na inštaláciu.

Poznámka Ak systém aktualizujete po prvýkrát, budete sa musieť aspoň raz pripojiť k službe Xbox Live. Keď budete online, pri prihlasovaní sa zobrazí výzva na zadanie hesla účtu Microsoft pre každý profil v konzole. Ak si nepamätáte heslo účtu, pozrite tému Riešenie problému so zabudnutým heslom.

Ak zmením názor, môžem sa vrátiť k pôvodnej verzii softvéru?

Nie. Po vykonaní aktualizácie už konzola ostane aktualizovaná.

Nemôžem sa pripojiť k službe Xbox Live. Čo mám urobiť?

Ak sa nemôžete pripojiť k službe Xbox Live, pozrite tému Riešenie problému s prvým pripojením konzoly Xbox One.

Ak sa počas aktualizácie systému zobrazí akékoľvek chybové hlásenie alebo sa systém reštartuje, pozrite tému Riešenie problému s aktualizáciou systému konzoly Xbox One.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Informácie o aktualizáciách systému v konzole Xbox One, alebo iným problémom?