Prepisovanie hlasových správ v konzole Xbox One

Ak od niekoho dostanete hlasovú správu a máte problém si ju vypočuť, môžete ju previesť na text. Postupujte takto:

  1. Vyberte hlasovú správu, ktorú chcete prepísať, a stlačte tlačidlo A na ovládači pre Xbox One.
  2. Výberom možnosti Show transcription (Zobraziť prepis) prepíšte správu na text.

Dĺžka času potrebného na prepis správy závisí od dĺžky správy.

Ďalšie informácie nájdete v článku Odosielanie hlasových alebo textových správ v konzole Xbox One.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Prepisovanie hlasových správ v konzole Xbox One, alebo iným problémom?