Zdieľať túto stránku

Nemožno sa prepnúť na rozhovor počas párty v konzole Xbox One

Ak sa v konzole Xbox One nemôžete prepnúť z rozhovoru v hre do rozhovoru počas večierka, môže to signalizovať problém so službou Xbox Live alebo sieťovým pripojením.

Riešenia

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2018-12-10T17:58:18.8488042+00:00

Riešenie č. 2: Skontrolujte štatistiky siete

Skontrolujte štatistiky svojej siete. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Sieť.
 5. Vyberte položku Nastavenia siete.
 6. Vyberte položku Podrobné sieťové štatistiky.
 7. Skontrolujte štatistiky. Informácie o vyhodnotení získaných údajov nájdete v článku Nastavenia siete v konzole Xbox One.

Riešenie č. 3: Povedzte, aby si každý na večierku vyskúšal svoje pripojenie k službe Xbox Live

Niekto na večierku môže mať problém s prekladom sieťových adries (NAT). Ak to chcete zistiť, povedzte každému, aby otestoval svoje pripojenie. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Sieť.
 5. Vyberte položku Nastavenia siete.
 6. Vyberte položku Test pripojenia k sieti.

Poznámky:

Riešenie č. 4: Reštartujte konzolu Xbox One

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu. .
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Reštartovať konzolu.
 4. Operáciu potvrďte výberom položky Áno.

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo sa zdá, že konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox na konzole približne 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znovu zapnite dotknutím sa tlačidla Xbox na konzole.

Riešenie č. 5: Vyskúšajte káblové pripojenie

Ak práve používate bezdrôtové pripojenie, vyskúšajte použiť káblové pripojenie.

Ak je možné spustiť rozhovor na večierku pri používaní káblového pripojenia, prečítajte si fóra Xboxs informáciami o sieťovom hardvéri, alebo kontaktujte výrobcu smerovača, ktorý vám poskytne informácie o konfigurácii nastavení bezdrôtovej siete v smerovači.

Majte na pamäti, že obsah fór podpory služby Xbox je k dispozícii iba v angličtine. Ak chcete obsah fór podpory služby Xbox preložiť do iného jazyka, prilepte adresu URL do prekladacieho nástroja online, napríklad do programu Bing Translator.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nemožno sa prepnúť na rozhovor počas párty v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku