Riešenie problémov so zvukom v konzole Xbox One

Ak ste vykonali zmeny v domácom multimediálnom systéme alebo zmeny v nastaveniach zobrazenia a zvuku v konzole Xbox One, prípadne ste nastavili konzolu po prvýkrát a nemáte zvuk, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Jednoduché riešenia

 • Skontrolujte, či nie je hlasitosť televízora stlmená a či je na primeranej úrovni.
 • Skontrolujte, či sú externé alebo vstavané reproduktory televízora správne pripojené a zapnuté.

Kontrola pripojenia televízora a pripojenia HDMI

 1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Zobrazenie a zvuk > Výstup videa:
 3. Vyberte položku Vernosť videa a presnímanie.
 4. V položke Obrazovka vyberte HDMI.

Riešenie problémov, keď sa počas hlasového rozhovoru zvuk hry alebo aplikácie stane nepočuteľným

Ak sa pri používaní senzora Kinect počas rozhovoru na večierku alebo počas hovoru pomocou účtu Skype aktívna hra alebo aplikácia stane tichou alebo nepočuteľnou, zmiešavač rozhovorov môže byť nastavený tak, aby sa zameriaval iba na konverzáciu. Ak chcete upraviť úroveň zvuku počas komunikácie, upravte nastavenia zmiešavača rozhovorov:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Obrazovka a zvuk.
 3. Vyberte položky Hlasitosť > Zmiešavač rozhovorov.
 4. Vyberte jednu z dostupných možností.

Riešenie problémov so zvukom týkajúcich sa zvukovo-obrazového prijímača

Ak je konzola Xbox One pripojená k zvukovo-obrazovému prijímaču, ktorý je pripojený k televízoru, a nepočujete žiadny zvuk, postupujte podľa týchto krokov na riešenie problémov:

 1. Zapnite zariadenia v nasledujúcom poradí. Pred zapnutím nasledujúceho zariadenia počkajte, kým sa predchádzajúce zariadenie nespustí:
  1. televízor,
  2. zvukovo-obrazový prijímač,
  3. konzola Xbox One.
 2. Pomocou tlačidla Input (Vstup) na diaľkovom ovládači televízora (alebo tlačidiel na televízore) prepnite vstupný zdroj prijímača mimo konzoly a späť (napríklad z HDMI1 na HDMI2 a potom späť na HDMI1).
 3. Reštartujte zvukovo-obrazový prijímač.
 4. Nastavte pripojenie televízora na možnosť HDMI:
  1. Stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca.
  2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Zobrazenie a zvuk > Výstup videa:
  3. Vyberte položku Vernosť videa a presnímanie.
  4. V položke Obrazovka vyberte HDMI.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov so zvukom v konzole Xbox One, alebo iným problémom?