Zdieľať túto stránku

Riešenie problémov so zvukom v konzole Xbox One

Ak ste vykonali zmeny v domácom multimediálnom systéme alebo zmeny v nastaveniach zobrazenia a zvuku v konzole Xbox One, prípadne ste nastavili konzolu po prvýkrát a nemáte zvuk, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Jednoduché riešenia

 • Skontrolujte, či nie je hlasitosť televízora stlmená a či je na primeranej úrovni.
 • Overte, či sú externé alebo vstavané reproduktory televízora správne pripojené a zapnuté.

Kontrola pripojenia televízora a pripojenia HDMI

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Obraz & zvuk.
 5. Vyberte položku Výstup videa.
 6. Vyberte položku Pripojenie televízora.
 7. Ak je položka Pripojenie televízora  nastavená na hodnotu DVI, budete na prenos zvuku potrebovať optický zvukový kábel. Ak používate kábel HDMI, prepnite položku Pripojenie televízora  na položku Automatické zisťovanie.
  Poznámka: Ak po výbere položky HDMI alebo DVI obrazovka stmavne a neobnoví sa ani po 30 sekundách, prečítajte si článok Riešenie problémov s prázdnou obrazovkou televízora alebo monitora, keď je konzola Xbox One zapnutá.
 8. Stlačením tlačidla B opustite nastavenie Výstup videa.
 9. Vyberte položku Výstup zvuku.
 10. Overte, či položka Zvuk HDMI  nie je nastavená na hodnotu Vypnuté alebo či nie je sivá.

Opätovné vyváženie zvuku, keď počujete iba jednu viditeľnú aplikáciu

Overenie, či ukazovateľ vyváženia zvuku nie je úplne posunutý na jednu stranu:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Obraz & zvuk.
 5. Vyberte položku Hlasitosť.
 6. Vyberte položku Zmiešavač zvuku.
 7. Posuňte ukazovateľ na požadovanú úroveň medzi hlavným oknom a prichytenou aplikáciou.

Riešenie problémov, keď sa počas hlasového rozhovoru zvuk hry alebo aplikácie stane nepočuteľným

Ak sa pri používaní senzora Kinect počas rozhovoru na večierku alebo počas hovoru pomocou účtu Skype aktívna hra alebo aplikácia stane tichou alebo nepočuteľnou, zmiešavač rozhovorov môže byť nastavený tak, aby sa zameriaval iba na konverzáciu. Ak chcete upraviť úroveň zvuku počas komunikácie, upravte nastavenia zmiešavača rozhovorov:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Obraz & zvuk.
 5. Vyberte položku Hlasitosť.
 6. Vyberte položku Zmiešavač rozhovorov.
 7. Vyberte jednu z dostupných možností.

Riešenie problémov so zvukom týkajúcich sa zvukovo-obrazového prijímača

Ak je konzola Xbox One pripojená k zvukovo-obrazovému prijímaču, ktorý je pripojený k televízoru, a nepočuť zvuk, postupujte podľa týchto krokov na riešenie problémov:

 1. Zapnite zariadenia v nasledujúcom poradí. Pred zapnutím nasledujúceho zariadenia počkajte, kým sa predchádzajúce zariadenie nespustí:
  1. televízor,
  2. zvukovo-obrazový prijímač,
  3. konzola Xbox One.
 2. Pomocou tlačidla Input (Vstup) na diaľkovom ovládači televízora (alebo tlačidiel na televízore) prepnite vstupný zdroj prijímača mimo konzoly a späť (napríklad z HDMI1 na HDMI2 a potom späť na HDMI1).
 3. Reštartujte zvukovo-obrazový prijímač.
 4. Nastavte pripojenie televízora na možnosť HDMI:
  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Nastavenia.
  3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
  4. Vyberte položku Obraz & zvuk.
  5. Vyberte položku Výstup videa.
  6. Vyberte položku Pripojenie televízora.
  7. Vyberte položku HDMI.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov so zvukom v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku