Zdieľať túto stránku

Riešenie problémov so zvukom počas večierkov v konzole Xbox One

Problémy týkajúce sa večierka

Večierky vám umožňujú stretnúť a zhovárať sa s priateľmi prostredníctvom konzoly Xbox One. Môžete to robiť s jedným alebo až so siedmimi priateľmi. Informácie o tom, ako zorganizovať večierok, nájdete v článku Ako začať večierok v konzole Xbox One.

Poznámka: Ak sa nemôžete prepnúť na chat počas párty, pozrite si článok Nemožno sa prepnúť na chat počas párty v konzole Xbox One.

Ak chcete skontrolovať, či ste správne nastavili svoj zvukový systém, pozrite si článok Konfigurácia nastavení zvuku v konzole Xbox One.

Ak sa vyskytuje problém so zvukom počas večierkov, vyskúšajte nižšie uvedené riešenia, ktoré vám môžu pomôcť odstrániť bežné problémy.

Riešenia

Kontrola stavu služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2018-12-19T09:29:56.7375059+00:00

Po pripojení k večierku nepočujem druhú osobu

Ak po pripojení k večierku inej osoby túto osobu nepočujete, vyskúšajte tieto tipy:

 • Skontrolujte, či nastavenia ochrany osobných údajov povoľujú komunikáciu s každým.
 • Zrušte stlmenie zvuku alebo odblokujte osobu, s ktorou sa snažíte rozprávať. Ak chcete zrušiť stlmenie zvuku, prejdite do ponuky Rozhovor na večierku a vykonajte tieto kroky:
  1. Rozšírte zoznam účastníkov večierka.
  2. Vyberte osobu, pre ktorú chcete zrušiť stlmenie zvuku.
  3. Vyberte položku Zrušiť stlmenie.
 • V okne večierka skontrolujte, či ste sa zapojili do rozhovoru počas večierka.
 • Skontrolujte, či sa nevyskytlo časové oneskorenie siete alebo iné problémy so sieťou. Zistíte to tak, že v rámci svojej siete skontrolujete podrobnú štatistiku siete. Ďalšie informácie nájdete v článku Nastavenia siete v konzole Xbox One.
 • Vyskúšajte postup v sprievodcovi Riešenie pre hry viacerých hráčov na konzole Xbox One.

Keď druhá osoba rozpráva, počujem ozvenu

Ak počujete ozvenu a ako zariadenie na rečový vstup používate Kinect, musíte Kinect skalibrovať. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Kinect & zariadenia.
 5. Vyberte položku Kinect.
 6. Vyberte položku Senzor Kinect ma nepočuje.
 7. Pomocou sprievodcu na obrazovke znova nakalibrujte senzor Kinect.

Pri rozprávaní ma senzor Kinect nerozoznáva

Ak zelené oko senzora Kinect počas vašej reči nereaguje, možno je vypnutý rozhovor pomocou senzora Kinect. Zapojte náhlavnú súpravu na chatovanie pre Xbox One alebo vyskúšajte tieto kroky:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Kinect & zariadenia.
 5. Vyberte položku Kinect.
 6. Vyberte položku Na rozhovor používať mikrofón senzora Kinect.

Poznámka: Toto nastavenie je platné pre celý systém, takže jeho zapnutie umožní používať mikrofón senzora Kinect na hry a aplikáciu Skype.

Zvuk pri rozhovore počas večierka vychádza z televízora napriek tomu, že sú pripojené slúchadlá na rozhovor

Ak počujete rozhovor z večierka prostredníctvom reproduktorov televízora napriek tomu, že ste si pripojili slúchadlá na rozhovor, budete musieť opätovne priradiť svoj ovládač k svojmu profilu. Postupujte podľa týchto krokov:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Posuňte sa nahor do zoznamu kont.
 3. Vyberte svoj obrázok hráča a potom položku Prepnúť profil.

Počas hlasového rozhovoru sa zvuk hry alebo aplikácie stane nepočuteľným

Ak sa pri používaní senzora Kinect počas rozhovoru na večierku alebo počas hovoru pomocou účtu Skype aktívna hra alebo aplikácia stane tichou alebo nepočuteľnou, zmiešavač rozhovorov môže byť nastavený tak, aby sa zameriaval iba na konverzáciu. Ak chcete upraviť úroveň zvuku počas komunikácie, upravte nastavenia zmiešavača rozhovorov:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Obraz & zvuk.
 5. Vyberte položku Hlasitosť.
 6. Vyberte položku Zmiešavač rozhovorov.
 7. Vyberte jednu z dostupných možností.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov so zvukom počas večierkov v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku