Prejsť na hlavný obsah
Zdieľať túto stránku

Riešenie problémov s rozlíšením 4K a režimom HDR v konzolách Xbox One X a Xbox One S

Ak by vaša konzola Xbox a televízor mali podporovať 4K a HDR, ale nepracujú podľa očakávania, tu je niekoľko tipov na vyriešenie tohto problému.

Najskôr sa uistite, že Xbox aj televízor podporujú rozlíšenie 4K.

 • Uistite sa, že máte Xbox One X alebo Xbox One S: Na zadnej strane konzoly, vpravo, v blízkosti sieťového portu, by mala byť nálepka s informáciou o modeli. Ak táto nálepka chýba, pozrite sa, či nie je na spodnej strane konzoly.
  Dôležité: Pred otočením konzoly Xbox vysuňte disk a konzolu vypnite.
 • Ak chcete overiť, či máte 4K televízor: Pozrite si obal alebo príručku k televízoru. Rôzni výrobcovia používajú rôzne označenia. Tu sú výrazy, ktoré hľadajte:

  Alternatívne názvy pre 4K

  4K, 4K Ultra HD, UHD, UHD 4K, SUHD TV, Ultra HD, Ultra UDTV, 2160p

  Uvedené rozlíšenia alebo režimy

  3840 x 2160 pri 24 Hz, 50 Hz alebo 60 Hz

  Alternatívne názvy pre HDR10

  HDR Premium, High Dynamic Range, HDR, UHD Color, Ultra HD Premium, Ultra HD deep color

 • Ak chcete v konzole Xbox skontrolovať funkcie 4K a HDR vášho televízora: Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, vyberte položky System (Systém) > Settings (Nastavenia) > Display & sound (Obraz a zvuk) a potom položky Advanced video settings (Rozšírené nastavenia obrazu) > 4K TV details (Podrobnosti 4K televízora).

Ak by mal váš systém podporovať režimy 4K a HDR, avšak tieto režimy nefungujú (napríklad nemožno vybrať rozlíšenie 4K UHD, na obrazovke podrobností 4K televízora nie sú podporované funkcie 4K, nedá sa prehrať obsah typu 4K alebo sa vyskytujú problémy s kvalitou obrazu), vyskúšajte niektoré z nasledujúcich riešení:

 • Uistite sa, že konzola Xbox automaticky rozpoznala váš televízor. Vyberte položky System (Systém) > Settings (Nastavenia) > Display & sound (Obraz a zvuk) > d > Auto-detect (Automaticky zistiť). Rozlíšenie 4K nie je dostupné, keď vyberiete vstup HDMI alebo DVI manuálne.
 • V prípade režimu HDR skontrolujte, či televízor podporuje profil médií HDR10. Informácie nájdete v príručke k televízoru. Niektorí výrobcovia nemusia uvádzať označenie HDR10 – hľadajte podporu BT2020 a HDR alebo niektorý z názvov uvedený v nasledujúcom zozname. (Okrem toho existujú dva formáty HDR: Dolby Vision a HDR10. Váš televízor môže podporovať obidva, avšak musí podporovať HDR10.)
  Názvy pre HDR10: HDR Premium, High Dynamic Range, HDR, UHD Color, Ultra HD Premium, Ultra HD deep color
 • Skontrolujte, či je kábel HDMI zapojený do správneho portu na televízore. Niektoré 4K televízory podporujú funkcie 4K iba na určitých portoch. Pozrite si príručku k televízoru a skontrolujte, či sú na televízore špeciálne porty HDMI pre rozlíšenie 4K, alebo vyskúšajte rôzne porty na televízore.
 • Skontrolujte ponuku nastavení televízora. Váš televízor môže mať špeciálny režim, ktorý aktivuje rozlíšenie 4K alebo režim HDR. Pozrite si príručku k televízoru, aby ste zistili, či nie je potrebné zmeniť nastavenia televízora. Pripomíname, že výrobca vášho televízora môže používať rôzne názvy pre režim HDR – pozrite si vyššie uvedený zoznam.
 • Ak sa niektorý obsah neprehráva, uistite sa, že televízor podporuje protokol HDCP 2.2 a že je zapnutý v nastaveniach televízora.
 • Uistite sa, že používate kábel HDMI, ktorý bol dodaný s konzolou Xbox One X alebo Xbox One S.
 • Vyskúšajte iný kábel HDMI. Použité káble musia mať certifikát HDMI High Speed alebo HDMI Premium.
 • Ak je medzi televízorom a konzolou Xbox pripojené iné zariadenie, odpojte ho a pripojte televízor priamo do konzoly Xbox pomocou kábla HDMI, ktorý bol dodaný s konzolou Xbox One X alebo Xbox One S. Niektoré AV prijímače alebo iné videozariadenia môžu narúšať tok dát medzi konzolou a televízorom – vaše zariadenie musí podporovať rovnaké funkcie ako váš televízor, či už priamo alebo v režime prechodu (pass-through). Je tiež potrebné použiť káble s certifikátom HDMI High Speed alebo HDMI Premium aj medzi konzolou Xbox a prijímačom, aj medzi prijímačom a televízorom.
 • Skontrolujte, či je firmvér televízora a AV prijímača aktuálny. Mnohé novšie televízory a zariadenia možno aktualizovať cez domácu sieť – ak zistíte, že nepodporujú niektoré funkcie 4K HDR, aktualizácia firmvéru televízora alebo prijímača môže problém vyriešiť. Prečítajte si príručku k televízoru alebo zariadeniu, kde nájdete informácie o aktualizácii firmvéru.
 • Ak sa pri pokuse o prehratie obsahu s rozlíšením 4K zobrazuje prázdna obrazovka alebo chyby a vyskúšali ste všetky predchádzajúce kroky, vypnite natívne prehrávanie v rozlíšení 4K a pokúste sa prehrať obsah v nižšom rozlíšení. V časti System (Systém) > Settings (Nastavenia) > Display & sound (Zobrazenie a zvuk) > Advanced video settings (Rozšírené nastavenia obrazu) zrušte začiarknutie políčka Allow 4K (Povoliť 4K).
 • Ak sa pri prehrávaní HDR obsahu zobrazujú neprirodzené farby a vyskúšali ste všetky predchádzajúce kroky, môžete funkciu HDR vypnúť. V časti System (Systém) > Settings (Nastavenia) > Display & sound (Zobrazenie a zvuk) > Advanced video settings (Rozšírené nastavenia obrazu) zrušte začiarknutie políčka Allow HDR (Povoliť HDR).
 • Ak sa pri zvolení možnosti 4K UHD v nastaveniach obrazu zobrazí chyba, prečítajte si článok Pri výbere rozlíšenie 4K UHD v konzole Xbox One X a Xbox One S sa zobrazí chyba.

Ak chcete zistiť, aké informácie komunikuje váš televízor konzole o možnostiach zobrazovania v rozlíšení 4K, pozrite si článok Kontrola, či televízor podporuje režimy 4K a HDR, pomocou konzoly Xbox One X a Xbox One S.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s rozlíšením 4K a režimom HDR v konzolách Xbox One X a Xbox One S, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku