Zdieľať túto stránku

Riešenie problémov s rozlíšením 4K a režimom HDR v konzolách Xbox One X a Xbox One S

Ak by vaša konzola Xbox a televízor mali podporovať 4K a HDR, ale nepracujú podľa očakávania, tu je niekoľko tipov na vyriešenie tohto problému.

Najskôr sa uistite, že Xbox aj televízor podporujú rozlíšenie 4K.

 • Uistite sa, že máte Xbox One X alebo Xbox One S: Na zadnej strane konzoly, vpravo, v blízkosti sieťového portu by mala byť nálepka s informáciami o modeli. Ak táto nálepka chýba, pozrite sa, či nie je na spodnej strane.
  Dôležité: Pred otočením konzoly Xbox vysuňte disk a konzolu vypnite.
 • Ak chcete overiť, či máte 4K televízor: Pozrite si obal alebo príručku k televízoru. Rôzni výrobcovia používajú rôzne označenia. Tu sú výrazy, ktoré hľadajte:

  Alternatívne názvy pre 4K

  4K, 4K Ultra HD, UHD, UHD 4K, SUHD TV, Ultra HD, Ultra UDTV, 2160p

  Uvedené rozlíšenia alebo režimy

  3 840 x 2 160 pri 24 Hz, 50 Hz alebo 60 Hz

  Alternatívne názvy pre HDR

  HDR Premium, High Dynamic Range, HDR, UHD Color, Ultra HD Premium, Ultra HD deep color, Dolby Vision

 • Ak chcete v konzole Xbox skontrolovať funkcie 4K a HDR svojho televízora: Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, vyberte položky Systém > Obraz a zvuk a potom vyberte položky Rozšírené nastavenia obrazu > Podrobnosti o 4K TV.

Ak by mal váš systém podporovať režimy 4K a HDR, avšak tieto režimy nefungujú (napríklad nemožno vybrať rozlíšenie 4K UHD, na obrazovke podrobností 4K televízora nie sú podporované funkcie 4K, nedá sa prehrať obsah typu 4K alebo sa vyskytujú problémy s kvalitou obrazu), vyskúšajte niektoré z nasledujúcich riešení:

 • Uistite sa, že konzola Xbox automaticky rozpoznáva váš televízor. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Obraz a zvuk> a vyberte možnosť Automaticky zistiť. Rozlíšenie 4K nie je dostupné, keď manuálne vyberiete vstup HDMI alebo DVI.
 • Skontrolujte, či je kábel HDMI zapojený do správneho portu na televízore. Niektoré televízory podporujú všetky možnosti funkcie 4K len na určitých portoch. Pozrite si príručku k televízoru alebo vyskúšajte iné porty na televízore.
 • Skontrolujte ponuku nastavení televízora. Váš televízor môže mať špeciálny režim, ktorý aktivuje rozlíšenie 4K alebo režim HDR. Pozrite si príručku k televízoru, aby ste zistili, či nie je potrebné zmeniť nastavenia televízora. Pripomíname, že výrobca vášho televízora môže používať rôzne názvy pre režim HDR – pozrite si zoznam uvedený vyššie.
 • Ak sa niektorý obsah neprehráva, uistite sa, že televízor podporuje protokol HDCP 2.2 a že je tento protokol zapnutý v nastaveniach televízora.
 • Uistite sa, že používate kábel HDMI, ktorý bol dodaný s konzolou Xbox One X alebo Xbox One S.
 • Vyskúšajte iný kábel HDMI. Použité káble musia mať certifikát HDMI High Speed alebo HDMI Premium.
 • Ak je medzi televízorom a konzolou Xbox pripojené iné zariadenie, odpojte ho a pripojte televízor priamo do konzoly Xbox pomocou kábla HDMI, ktorý bol dodaný s konzolou Xbox One X alebo Xbox One S. Niektoré AV prijímače alebo iné videozariadenia môžu narúšať tok dát medzi konzolou a televízorom – vaše zariadenie musí podporovať rovnaké funkcie ako váš televízor, či už priamo alebo v režime prechodu (pass-through). Je tiež potrebné použiť káble s certifikátom HDMI High Speed alebo HDMI Premium aj medzi konzolou Xbox a prijímačom, aj medzi prijímačom a televízorom.
 • Skontrolujte, či je firmvér televízora a AV prijímača aktuálny. Mnohé novšie televízory a zariadenia možno aktualizovať cez domácu sieť – ak zistíte, že nepodporujú niektoré funkcie 4K HDR, aktualizácia firmvéru televízora alebo prijímača môže problém vyriešiť. Prečítajte si príručku k televízoru alebo zariadeniu, kde nájdete informácie o aktualizácii firmvéru.
 • Ak sa pri pokuse o prehratie obsahu s rozlíšením 4K zobrazuje prázdna obrazovka alebo chyby a vyskúšali ste všetky predchádzajúce kroky, vypnite natívne prehrávanie v rozlíšení 4K a pokúste sa prehrať obsah v nižšom rozlíšení. Prejdite do časti Nastavenia > Obraz a zvuk > Rozšírené nastavenia obrazu a zrušte začiarknutie možnosti, ktorá povoľuje 4K.
 • Ak sa pri prehrávaní HDR obsahu zobrazujú neprirodzené farby a vyskúšali ste všetky predchádzajúce kroky, prejdite do časti Nastavenia > Obraz a zvuk > Rozšírené nastavenia obrazu a zrušte začiarknutie možnosti Povoliť Dolby Vision.
  • Ak sa tým problém nevyrieši, znova HDR10 zapnite. Potom zrušte začiarknutie možnosti Povoliť Dolby Vision a vyskúšajte, či sa problém vyriešil.
  • Ďalšie informácie o tom, čo váš televízor prezradí Xboxu o svojich 4K možnostiach, nájdete v téme Kontrola možností televízora v konzolách Xbox One X a Xbox One S.
  • Dolby má k dispozícii zoznamy televízorov a AV prijímačov, ktoré podporujú Dolby Vision. Aj keď je vaše zariadenie podporované, môže vyžadovať aktualizáciu firmvéru. (Poznámka: Tieto zoznamy sú k dispozícii len v angličtine.)
 • Ak sa vám pri výbere rozlíšenia 4K UHD v nastaveniach obrazu zobrazí chybové hlásenie, pozrite si tému Pri výbere rozlíšenia 4K UHD v konzole Xbox One S sa zobrazí chyba.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s rozlíšením 4K a režimom HDR v konzolách Xbox One X a Xbox One S, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku