Vypnutie alebo reštartovanie konzoly Xbox One

Z ovládača:

  1. Na ovládači stlačte a podržte tlačidlo Xbox
  2. Vyberte možnosť Vypnúť konzolu alebo Reštartovať konzolu.

Z konzoly:

  1. Stlačte tlačidlo napájania na prednej strane konzoly.

Zo sprievodcu:

  1. Stlačte tlačidlo Xbox  a otvorí sa sprievodca.
  2. Vyberte položku Systém, potom vyberte položku Vypnúť konzolu alebo Reštartovať konzolu.

V Nastaveniach:

  1. Stlačte tlačidlo Xbox  a otvorí sa sprievodca.
  2. Vyberte položkySystém > Nastavenia > Napájanie a spustenie > Vypnúť alebo reštartovať.
  3. Vyberte Úplné vypnutie alebo Reštartovať teraz.

Pomocou hlasu

Pomocou Cortany a mikrofónu náhlavnej súpravy alebo snímača Kinect môžete zapnúť konzolu hlasom vyslovením „Hey Cortana, Xbox on“ (Ahoj Cortana, zapni Xbox). Ak ju chcete vypnúť, povedzte „Hey Cortana, Xbox off“ (Ahoj Cortana, vypni Xbox).

Ak používate pôvodný model hlasového ovládania, povedzte „Xbox“, čím sa zapne, alebo povedzte „Xbox turn off“ (Xbox, vypni sa), čím sa vypne.

Ďalšie informácie o používaní hlasu s Cortanou a inými digitálnymi asistentmi, ako je napríklad Amazon Alexa, nájdete v téme Hlasoví a digitálni asistenti.

Riešenie problémov s vypnutím konzoly

Vyskúšajte tento postup:

  • Približne 10 sekúnd podržte tlačidlo napájania na konzole. Tým sa vynúti vypnutie konzoly.
  • Posledným riešením je odpojenie konzoly. Poznámka: Môže to ovplyvniť všetky aktuálne aktivity. Ak napríklad odpojíte konzolu napájania počas ukladania hry, uloženie hry sa môže stratiť alebo poškodiť.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vypnutie alebo reštartovanie konzoly Xbox One, alebo iným problémom?