Zdieľať túto stránku

Ako zapnúť a vypnúť konzolu Xbox One

Ako zapnúť konzolu Xbox One

Ak chcete zapnúť konzolu, použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

 • Na bezdrôtovom ovládači stlačte tlačidlo Xbox .
 • Stlačte tlačidlo napájania na prednej strane konzoly.
Obrázok 1: Predchádzajúca konzola Xbox One Obrázok 2: Konzola Xbox One S

Riešenie problémov

Ak máte problém so zapnutím konzoly Xbox One, vyskúšajte nasledujúci postup:

 • Ak vlastníte pôvodnú konzolu Xbox One, skontrolujte, či je indikátor jednotky zdroja napájania biely alebo oranžový. Ak indikátor nesvieti, uistite sa, že napájacie káble sú na doraz zapojené do nástennej elektrickej zásuvky a konzoly.
 • Ak vlastníte konzolu Xbox One S, na 10 sekúnd ju odpojte od zásuvky a potom ju znova pripojte.
 • Ak používate na zapnutie konzoly bezdrôtový ovládač:

Ako vypnúť konzolu Xbox One

Ak chcete vypnúť konzolu, použite jeden z nasledujúcich spôsobov:

 • Stlačte a podržte tlačidlo Xbox na bezdrôtovom ovládači, kým sa nezobrazí ponuka napájania. Potom vyberte možnosť vypnutia konzoly.
 • Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  1. Vyberte položku Nastavenia.
  2. Vyberte položku Vypnúť konzolu.
  3. Operáciu potvrďte výberom položky Yes (Áno).
 • Stlačte tlačidlo napájania na prednej strane konzoly.

Podľa režimu napájania nakonfigurovanom v konzole Xbox One prejde konzola buď do režimu okamžitého zapnutia, alebo sa úplne vypne. Ďalšie informácie o režimoch napájania nájdete v článku Informácie o úspornom režime a režime okamžitého zapnutia.

Riešenie problémov

Ak máte problém s vypnutím konzoly Xbox One, vyskúšajte nasledujúci postup:

 • Približne 10 sekúnd podržte tlačidlo napájania na konzole. Tým sa vynúti vypnutie konzoly.
 • Posledným riešením je odpojenie konzoly. Poznámka: Môže to ovplyvniť všetky aktuálne aktivity. Ak napríklad odpojíte konzolu napájania počas ukladania hry, hra sa môže stratiť alebo poškodiť.

  Dôležité: Konzolu neodpájajte počas inštalácie systémových aktualizácií konzoly.

Pomocou hlasu

Ak vlastníte senzor Kinect a príkaz je podporovaný vo vašom jazyku, konzolu môžete zapnúť pomocou hlasu. Povedzte „Xbox, on“ (Xbox, zapni sa) alebo v prípade funkcie Cortana povedzte „Hey Cortana, Xbox on“ (Cortana, zapni Xbox).

Ak chcete vypnúť konzolu, povedzte „Xbox, turn off“ (Xbox, vypni sa) alebo v prípade funkcie Cortana povedzte „Hey Cortana, Xbox off“ (Cortana, vypni Xbox).

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ako zapnúť a vypnúť konzolu Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku