Používanie hlasových príkazov na zapnutie a vypnutie konzoly Xbox One

Jedna z nových funkcií konzoly Xbox One je možnosť zapnúť a vypnúť konzolu pomocou hlasových príkazov. Stačí skontrolovať, či je režim napájania nastavený na okamžité zapnutie. Predvolene je zapnutý, ale môžete sa pozrieť v časti Systém > Nastavenia > Napájanie a spustenie > Režim napájania a spustenie > Režim napájania.

Používanie hlasových príkazov Cortany na zapnutie a vypnutie

Vďaka funkcii Cortana môžete ovládať konzolu hlasom buď pomocou snímača Kinect, alebo náhlavnej súpravy. Zapnúť konzolu Xbox však možno iba pomocou snímača Kinect. Môžete ju však kedykoľvek vypnúť pomocou náhlavnej súpravy:

  1. Ak chcete vypnúť konzolu Xbox hlasom, vyslovte príkaz „Hey Cortana, Xbox off“ (Cortana, vypni Xbox).
  2. Ak chcete konzolu opäť zapnúť, vyslovte príkaz „Hey Cortana, Xbox on“ (Cortana, zapni Xbox).

Ak zabudnete, môžete použiť ktorýkoľvek z príkazov aj pomocou Cortany. Vyslovte príkaz „Hey Cortana…“ a jeden z nasledujúcich príkazov:

  • „Turn off my Xbox“ (Vypni moju konzolu Xbox)
  • „Turn off“ (Vypni)
  • „Go to sleep“ (Prejdi do režimu spánku)
  • „Turn on Xbox“ (Zapni konzolu Xbox)
  • „Turn on“ (Zapni)
  • „Start Xbox“ (Spusti konzolu Xbox)

Používanie hlasových príkazov na zapnutie alebo vypnutie pomocou pôvodného príkazu „Xbox”

Ak chcete použiť pôvodný príkaz „Xbox”, musíte použiť snímač Kinect:

  1. Ak chcete vypnúť konzolu Xbox hlasom, vyslovte príkaz „Xbox, turn off“ (Xbox, vypni sa).
  2. Ak chcete konzolu opäť zapnúť, vyslovte príkaz „Xbox on“ (Xbox, zapni sa).

Používanie hlasových príkazov digitálnej asistentky na zapnutie a vypnutie

Teraz môžete konzolu zapínať a vypínať pomocou hlasových príkazov niektorým z najpopulárnejších digitálnych asistentov.

Ak chcete zistiť, ako môžete nastaviť digitálnych asistentov, pozrite si tému Nastavenie Alexy ako digitálnej asistentky pre konzolu Xbox One alebo Nastavenie Cortany ako digitálnej asistentky pre konzolu Xbox One. Informácie o tom, akými príkazmi ovládať konzolu Xbox One pomocou digitálnej asistentky nájdete v téme Čo môžem povedať pomocou digitálnych asistentov Alexa a Cortana v konzole Xbox One?

Poznámka Hlasové príkazy nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach. Zoznam funkcií konzoly Xbox One a oblastí, v ktorých sú k dispozícii, nájdete v téme Dostupnosť funkcií konzoly Xbox One.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie hlasových príkazov na zapnutie a vypnutie konzoly Xbox One, alebo iným problémom?