Riešenie problémov s prázdnou obrazovkou televízora alebo monitora, keď je konzola Xbox One zapnutá

Získajte tipy na riešenie problémov, ak obrazovka televízora zostane po spustení konzoly Xbox One prázdna alebo čierna.

Riešenia

Po návrate na úvodnú stránku je obrazovka prázdna

 1. Vypnite konzolu podržaním tlačidla Xbox  na prednej strane konzoly približne na 10 sekúnd.
 2. Opäť zapnite konzolu stlačením tlačidla Xbox na konzole alebo tlačidla Xbox na bezdrôtovom ovládači pre Xbox One.

Po začatí prehrávania disku Blu-ray je obrazovka prázdna

Poznámka: aplikácia Blu-ray Blu-ray Player sa nevzťahuje na Xbox One S All-Digital Edition.

Toto sa môže stať, ak je položka Video output (Výstup videa) v konzole nastavená na možnosť Allow 24Hz (Povoliť 24 Hz). Ak chcete nastavenie Allow 24Hz (Povoliť 24 Hz) vypnúť, postupujte takto:

 1. Na bezdrôtovom ovládači stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Obraz a zvuk.
 3. Vyberte položky Výstup videa > Režimy videa.
 4. Kliknutím na nastavenie Povoliť 24 Hz ho vypnete.

Po zapnutí konzoly je obrazovka prázdna

 • Presvedčte sa, že televízor a konzola Xbox One sú zapnuté.
 • Skontrolujte, či je v televízore nastavený správny signál vstupu (HDMI).
 • Skontrolujte, či je kábel HDMI pevne pripojený ku konzole.
 • Skontrolujte, či je kábel HDMI pevne pripojený k televízoru.
 • Skontrolujte, či je HDMI kábel pripojený k portu na konzole označenému „out to TV“.
 • Ak chcete vypnúť a zapnúť Xbox One, stlačte a podržte tlačidlo Xbox ba konzoly stlačené na 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne, potom ju znovu zapnite.
 • Obnovte nastavenia obrazu. Postupujte takto:
  1. Ak je v konzole Xbox One vložený disk, vyberte ho.
  2. Na konzole stlačte a podržte tlačidlo Xbox na 10 sekúnd, aby ste vypli konzolu.
  3. Stlačte a podržte tlačidlo Xbox a tlačidlo Eject dovtedy, kým nebudete počuť signál na zapnutie konzoly. Ozve sa jedno pípnutie hneď a druhé po 10 sekundách. Indikátor napájania bude pred druhým pípnutím blikať. TLAČILO DRŽTE STLAČENÉ, až kým sa neozve druhé pípnutie.

   Poznámka: Ak máte Xbox One S All-Digital Edition, budete musieť stlačiť a podržať tlačidlo Xbox a tlačidlo Bind, pretože táto konzola nemá tlačidlo Eject.

   V oboch prípadoch spustíte konzolu v režime s nízkym rozlíšením (640 × 480). Ak chcete resetovať toto nastavenie, stlačte tlačidlo Xbox , čím otvoríte sprievodcu. Prejdite na položky System (Systém) > Settings (Nastavenia) > Display & sound (Obrazovka a zvuk) > Video output (výstup videa) a potom vyberte požadované rozlíšenie v rozbaľovacej ponuke Display (Obrazovka).

  4. Ak je potrebné vykonať tento postup pri každom spustení, bude vhodné zmeniť pripojenie k televízoru na HDMI, ako je uvedené v kroku 3 v nasledujúcej časti, „Obrazovka je prázdna a v systéme používate prijímač AV”. Ďalšie informácie nájdete v téme Úprava nastavenia zobrazenia v konzole Xbox One.
 • Skúste kábel HDMI zapojiť do iného portu HDMI na televízore.
 • Skúste konzolu pripojiť k televízoru pomocou iného kábla HDMI.
 • Skúste konzolu pripojiť k inému televízoru.

Obrazovka je prázdna a v systéme používate prijímač AV

Ak je konzola Xbox One pripojená k zvukovo-obrazovému prijímaču (AVR), ktorý je pripojený k televízoru, a nepočujete žiadny zvuk, postupujte podľa týchto krokov na riešenie problémov:

 1. Zariadenia zapnite v nasledujúcom poradí. Pred spustením ďalšieho zariadenia počkajte, kým sa to predchádzajúce úplne nespustí:
  1. Najprv zapnite televízor.
  2. Ak sa na televízore zobrazí obraz, zapnite prijímač AVR.
  3. Zapnite konzolu Xbox One.
 2. Pomocou tlačidla vstupu na diaľkovom ovládači televízora (alebo tlačidiel na televízore) prepnite vstupný zdroj prijímača AVR z konzoly a späť (napríklad zo vstupu HDMI1 na HDMI2 a potom späť na HDMI1).
 3. Reštartujte prijímač AV.
 4. Nastavte pripojenie televízora na možnosť HDMI:
  1. Stlačte tlačidlo Xbox , čím sa otvorí sprievodca.
  2. Vyberte položky System (Systém) > Settings (Nastavenia) > Display & sound (Obraz a zvuk).
  3. Vyberte položky Video output (Výstup videa) > Video fidelity & overscan (Vernosť videa a presnímanie).
  4. V rozbaľovacom zozname Display (Obrazovka) vyberte možnosť HDMI.

Po nainštalovaní aktualizácie systému je obrazovka prázdna

Ak ste práve nainštalovali aktualizáciu systému a obrazovka televízora zostala prázdna, vyskúšajte riešenie v článku Riešenie problému s aktualizáciou systému konzoly Xbox One. V kroku č. 1 vyberte položku POTREBUJEM ODSTRÁNIŤ CHYBU AKTUALIZÁCIE SYSTÉMU a potom postupujte podľa zobrazených krokov.

Žiadosť o opravu

Ak sa problém neodstránil pomocou žiadneho z týchto riešení, konzola môže vyžadovať opravu. Prejdite na položku Servis zariadenia a odošlite žiadosť o opravu.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s prázdnou obrazovkou televízora alebo monitora, keď je konzola Xbox One zapnutá, alebo iným problémom?