Zdieľať túto stránku

Riešenie problémov s prázdnou obrazovkou televízora alebo monitora, keď je konzola Xbox One zapnutá

Získajte tipy na riešenie problémov, ak obrazovka televízora zostane po spustení konzoly Xbox One prázdna alebo čierna.

Riešenia

Po návrate na úvodnú stránku je obrazovka prázdna

 1. Vypnite konzolu podržaním tlačidla Xbox  na prednej strane konzoly približne na 10 sekúnd.
 2. Opäť zapnite konzolu stlačením tlačidla Xbox na konzole alebo tlačidla Xbox na bezdrôtovom ovládači pre Xbox One.

Po začatí prehrávania disku Blu-ray je obrazovka prázdna

Toto sa môže stať, ak je položka Video output (Výstup videa) v konzole nastavená na možnosťAllow 24Hz (Povoliť 24 Hz). Ak chcete nastavenie Allow 24Hz (Povoliť 24 Hz) vypnúť, postupujte takto:

 1. Na bezdrôtovom ovládači stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca. 
 2. Vyberte položky System (Systém) > Settings (Nastavenia).
 3. Vyberte položku Display & sound (Obraz a zvuk).
 4. Vyberte položku Video options (Možnosti videokomunikácie).
 5. Kliknutím na nastavenie Enable 24Hz (Povoliť 24 Hz) ho vypnite.

Po zapnutí konzoly je obrazovka prázdna

 • Presvedčte sa, že televízor a konzola Xbox One sú zapnuté.
 • Skontrolujte, či je v televízore nastavený správny signál vstupu (HDMI).
 • Skontrolujte, či je kábel HDMI pevne pripojený ku konzole.
 • Skontrolujte, či je kábel HDMI pevne pripojený k televízoru.
 • Skontrolujte, či je HDMI kábel pripojený k portu na konzole označenému k televízoru.
 • Reštart konzoly Xbox One môžete vykonať podržaním tlačidla napájania na prednej časti konzoly približne na 10 sekúnd a následným opätovným zapnutím.
 • Obnovte nastavenia obrazu. Postupujte takto:
  1. Ak je v konzole Xbox One vložený disk, vyberte ho.
  2. Na konzole stlačte a podržte tlačidlo Xbox na päť sekúnd, aby ste vypli konzolu.
  3. Stlačte a podržte tlačidlo Xbox a tlačidlo Vysunúť, kým konzola nepípne. Ozve sa jedno pípnutie hneď a druhé po 10 sekundách. Indikátor napájania bude pred druhým pípnutím blikať. TLAČILO DRŽTE STLAČENÉ, až kým sa neozve druhé pípnutie.

   Poznámka: Takto spustíte konzolu v režime s nízkym rozlíšením (640 × 480). Ak chcete toto nastavenie obnoviť, vyberte v sprievodcovi položky System (Systém) > Settings (Nastavenia). Potom vyberte položky Display & sounds (Obraz a zvuk), Video options (Možnosti videa) a potom položku TV Resolution (Rozlíšenie televízora).

  4. Ak je potrebné vykonať tento postup pri každom spustení, bude vhodné zmeniť pripojenie k televízoru na HDMI, ako je uvedení v kroku 3 v nasledujúcej časti, „Obrazovka je prázdna a v systéme používate prijímač AV”. Ďalšie informácie nájdete v článku Úprava nastavení obrazu v konzole Xbox One.
 • Skúste kábel HDMI zapojiť do iného portu HDMI na televízore.
 • Skúste konzolu pripojiť k televízoru pomocou iného kábla HDMI.
 • Skúste konzolu pripojiť k inému televízoru.

Obrazovka je prázdna a v systéme používate prijímač AV

Ak je konzola Xbox One pripojená k zvukovo-obrazovému prijímaču (AVR), ktorý je pripojený k televízoru, a nepočujete žiadny zvuk, postupujte podľa týchto krokov na riešenie problémov:

 1. Zariadenia zapnite v nasledujúcom poradí. Pred spustením ďalšieho zariadenia počkajte, kým sa to predchádzajúce úplne nespustí:
  1. Najprv zapnite televízor.
  2. Ak sa na televízore zobrazí obraz, zapnite prijímač AV.
  3. Zapnite konzolu Xbox One.
 2. Pomocou tlačidla vstupu na diaľkovom ovládači televízora (alebo tlačidiel na televízore) prepnite vstupný zdroj prijímača AV z konzoly a späť (napríklad zo vstupu HDMI1 na HDMI2 a potom späť na HDMI1).
 3. Reštartujte prijímač AV.
 4. Nastavte pripojenie televízora na port HDMI:
  1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položky System (Systém) > Settings (Nastavenia).
  3. Vyberte položku Display & sound (Obraz a zvuk).
  4. Vyberte položku Video output (Výstup videa).
  5. Vyberte položku TV connection (Pripojenie televízora).
  6. Vyberte možnosť HDMI.

Po nainštalovaní aktualizácie systému je obrazovka prázdna

Ak ste práve nainštalovali aktualizáciu systému a obrazovka televízora zostala prázdna, vyskúšajte riešenie v článku Riešenie problému s aktualizáciou systému konzoly Xbox One. V kroku 1 vyberte položku I AM EXPERIENCING A STARTUP ISSUE (VYSKYTLI SA PROBLÉMY PRI SPUSTENÍ) a potom v kroku 2 položku BLACK SCREEN (ČIERNA OBRAZOVKA).

Žiadosť o opravu

Ak sa problém neodstránil pomocou žiadneho z týchto riešení, konzola môže vyžadovať opravu. Prejdite na stránku Device Support (Podpora zariadení) a odošlite žiadosť o opravu:

 1. Po prihlásení pomocou konta Microsoft vyberte položku Problem with a device (Problém so zariadením).
 2. V časti For which device? (Pre ktoré zariadenie?) vyberte svoju konzolu Xbox One, alebo ju zaregistrujte.
 3. Vyberte položku Display Issue (Problémy so zobrazením) a potom položku Next (Ďalej).
 4. Na nasledujúcej stránke vysvetlite problém v poli Describe your problem (Opíšte svoj problém).
 5. Vedľa položky Based on the problem described, we need to create a service order to replace your device (Podľa opísaného problému musíme vytvoriť servisnú objednávku na výmenu zariadenia) kliknite na tlačidlo Next (Ďalej).
 6. Servisnú objednávku dokončite podľa zobrazených krokov.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s prázdnou obrazovkou televízora alebo monitora, keď je konzola Xbox One zapnutá, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku