Zdieľať túto stránku

Aktualizácia konzoly Xbox One

Konzolu Xbox One sa snažíme neustále zlepšovať. Ak je vaša konzola nastavená na automatickú aktualizáciu, konzola sa aktualizuje hneď, ako bude k dispozícii nejaká aktualizácia. V opačnom prípade sa zobrazí výzva na aktualizáciu.

Automatické aktualizácie

Nastavenie konzoly na automatické prijímanie aktualizácií:

  1. Stlačte tlačidlo Xbox  , aby sa otvoril sprievodca, a potom vyberte položky Settings (Nastavenia) > All settings (Všetky nastavenia).
  2. Vyberte položky System (Systém) > Updates (Aktualizácie).
  3. V prípade konzoly vyberte možnosť Keep my console up to date (Aktualizovať konzolu) a v prípade hier & aplikácií položku Keep my games & apps up to date (Aktualizovať hry a aplikácie).

Manuálne aktualizácie

Ak chcete získať aktualizáciu manuálne:

  1. Skontrolujte, či je konzola pripojená k internetu, a potom otvorte sprievodcu a vyberte položku Settings (Nastavenia) > All settings (Všetky nastavenia).
  2. Vyberte položku System (Systém) > Updates (Aktualizácie) > Update console (Aktualizovať konzolu).

Ak nie je k dispozícii žiadna aktualizácia, vaša konzola je aktualizovaná.

Aká verzia?

Ak chcete zobraziť verziu systému konzoly, otvorte sprievodcu a vyberte položku Settings (Nastavenia) > All settings (Všetky nastavenia) a potom položky System (Systém) > Updates (Aktualizácie).

Ak chcete skontrolovať, kedy bola naposledy aktualizovaná, vyberte možnosť Latest console update status (Stav najnovšej aktualizácie konzoly).

Program Preview

Ak ste zapojení do programu Preview, vaša konzola sa môže pri pripravovaní nových aktualizácií na verejné vydanie aktualizovať častejšie. Aktualizácie v rámci programu Preview môžeme vykonávať vo viacerých vlnách – niektorí účastníci programu Preview môžu dostať aktualizáciu inokedy než iní.

Ak máte záujem pomôcť nám prostredníctvom programu Preview, pozrite si článok Najčastejšie otázky týkajúce sa programu Xbox One Preview.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Aktualizácia konzoly Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku