Vetranie konzoly Xbox One

Prehľad

Všetky konzoly Xbox One (Xbox One X, Xbox One S, originálny Xbox One) sú navrhnutá tak, aby sa počas používania zachovala optimálna teplota. Konzola môže byť okolo ventilátorov na dotyk horúca, ale to je normálny jav. Horúci vzduch sa vyháňa z konzoly do chladného okolia. Správne vetranie konzoly zabezpečíte tak, že okolie konzoly budete udržiavať bez prekážok a neporiadku. Ďalšie informácie nájdete v článku Umiestnenie konzoly Xbox One.

Poznámka: Ak používate konzolu Xbox One S alebo Xbox One X v zvislej polohe, vyžaduje sa použitie vhodného stojana, aby nedošlo k zablokovaniu spodného vetracieho otvoru. Ďalšie informácie nájdete na stránke Použitie zvislých stojanov pre konzoly Xbox One S a Xbox One X.

Ak sa konzola prehreje a vypne, znamená to, že sa konzola príliš zahrieva. Preto by ste mali zmeniť jej umiestnenie alebo odstrániť predmety, ktoré blokujú ventilátory.

Pomocou týchto tipov sa uistite, že sa konzola správne odvetráva:

  • Neblokujte vetracie otvory na konzole. Dokonca aj nepodstatná drobnosť, ako je obal na disk, môže obmedzovať vetranie. Uistite sa, že zdroj napájania so zabudovaným ventilátorom sa správne vetrá. Prečítajte si článok Informácie o zdroji napájania konzoly Xbox One.

    Poznámka: Toto sa nevzťahuje na konzolu Xbox One S ani Xbox One X, ktoré majú interný zdroj napájania.

  • Neumiestňujte konzolu ani zdroj napájania na posteľ, pohovku ani žiadny iný mäkký povrch, ktorý by mohol brániť vetraniu.
  • Neumiestňujte konzolu ani zdroj napájania do uzavretého priestoru, napríklad do knižnice, regálu alebo skrinky na stereosústavu, pokiaľ tento priestor nie je dobre vetraný.
  • Neumiestňujte konzolu ani zdroj napájania do blízkosti zdrojov tepla, napríklad radiátora, tepelného regulátora, pece alebo zosilňovača. Veľmi horúce povrchy môžu poškodiť konzolu.
  • Vyhnite sa veľmi prašným prostrediam, ktoré môžu znižovať výkon chladenia.

Ak sa vaša konzola automaticky vypína pre problémy s vetraním, aj keď ju nič neruší a vetracie otvory nie sú zablokované, je potrebné ju opraviť.

O opravu konzoly môžete požiadať na stránke Podpora zariadení. Pred opravou konzoly sa vyžaduje jej registrácia.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vetranie konzoly Xbox One, alebo iným problémom?