Možnosti náhlavných súprav Windows Sonic a Dolby Atmos a pomoc v Xboxe One

Na tejto stránke

Nastavenia náhlavnej súpravy

Ak pripájate stereonáhlavnú súpravu do svojho ovládača alebo konzoly po prvýkrát, formát náhlavnej súpravy sa predvolene nastaví na Dekomprimované stereo. Priestorový zvuk môžete použiť so všetkými náhlavnými súpravami vykonaním jedného z nasledujúcich krokov:

Windows Sonic – toto je nastavenie priestorového zvuku, ktoré Microsoft ponúka na zaistenie imerzného zážitku pri používaní náhlavnej súpravy. Pripojte akúkoľvek stereonáhlavnú súpravu do ovládača alebo pripojte bezdrôtové príslušenstvo konzoly Xbox do konzoly pred zmenou nastavenia náhlavnej súpravy na možnosť Windows Sonic for Headphones.

Dolby Atmos for Headphones – Dolby Atmos for Headphones je špičkový zvukový formát pre náhlavné súpravy, ktorý funguje so všetkými náhlavnými súpravami. Ak by ste radšej chceli používať formát Dolby Atmos for Headphones, toto nastavenie vyberte v časti Zvuk náhlavnej súpravy. Ďalšie informácie o formáte Dolby Atmos for Headphones môžete získať v apl.

Návod na zmenu nastavenia zvuku náhlavnej súpravy:

  1. Stlačte tlačidlo Xbox  a otvorí sa sprievodca, potom vyberte položky Systém > Nastavenia.
  2. V časti Zobrazenie a zvuk > vyberte položku Výstup zvuku.
  3. Vyberte jednu z týchto možností zvuku náhlavnej súpravy.

Riešenie problémov s nastaveniami

Problémy so zvukom v hre pri používaní Dolby Atmos:

Ak sa vyskytnú problémy so zvukom, keď používate Dolby Atmos, skúste ho vypnúť:

  1. Stlačte tlačidlo Xbox  a otvorí sa sprievodca, potom vyberte položky Systém > Nastavenia.
  2. V časti Zobrazenie a zvuk > vyberte položku Výstup zvuku.
  3. V možnostiach zvuku náhlavnej súpravy vyberte položku Dekomprimované stereo.

Nie je možné zmeniť nastavenia reproduktorov po odpojení náhlavnej súpravy Windows Sonic alebo Dolby Atmos:

Vo väčšine prípadov sa po odpojení alebo vypnutí náhlavnej súpravy nakonfigurovanej pre priestorový zvuk (Windows Sonic alebo Dolby Atmos) reproduktory vrátia na predchádzajúce nastavenia zvuku. Určitý hardvér, ako sú napríklad bezdrôtové náhlavné súpravy, ktoré používajú inteligentný vysielač zapojený do USB, môže ešte stále zobrazovať náhlavnú súpravu pripojenú aj po jej odpojení alebo vypnutí.

Odpojte náhlavnú súpravu alebo súčasť náhlavnej súpravy pripojenú k Xboxu. Tým by sa mali reproduktory okamžite vrátiť k predchádzajúcej konfigurácii bez zmeny nastavenia zvuku náhlavnej súpravy alebo reproduktorov. Pripojením náhlavnej súpravy alebo súčasti náhlavnej súpravy by sa mal obnoviť formát náhlavnej súpravy, ktorý ste vybrali.

 Ak máte stále problémy pri prepínaní medzi reproduktormi a náhlavnou súpravou v konzole Xbox One, navštívte webovú lokalitu výrobcu náhlavnej súpravy a získajte ďalšie informácie.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Možnosti náhlavných súprav Windows Sonic a Dolby Atmos a pomoc v Xboxe One , alebo iným problémom?