Zdieľať túto stránku

Program Xbox Insider – najčastejšie otázky

Témy

Čo je program Xbox Insider?

Program Xbox Insider umožňuje vášnivým fanúšikom Xboxu poskytnúť pripomienky k najnovším aktualizáciám systému Xbox One, ako aj k funkciám a hrám, ktoré sú ešte stále vo vývoji pre Xbox One aj počítače s Windowsom 10.

Pripojte sa k programu Xbox Insider Program a pomôžte ešte viac zlepšovať pripravovaný obsah a funkcie. Dokončovaním výziev, prieskumov, rýchlych prieskumov a nahlasovaním problémov priamo vývojárom nám prezraďte, čo máte radi, bez čoho by ste sa zaobišli a čoho by ste privítali viac.

Ako insider pre Xbox vy osobne rozhodnete o svojej úrovni zapojenia a o obsahu, ktorý chcete sledovať, či už je to na počítači alebo konzole Xbox One, alebo či ide o aktualizácie systému alebo hry. Na základe svojich záujmov, pôsobenia v programe Xbox Insider, úrovne Xbox Insider, bodov za skúsenosti a aktivít, ktorých ste sa zúčastnili, splníte požiadavky na testovanie pridávaného obsahu Insider automaticky.

Začíname s programom Xbox Insider

Získanie aplikácie Centrum Insider pre Xbox

Začať ako insider pre Xbox je rovnako jednoduché ako stiahnutie aplikácie Centrum Insider pre Xbox na Xboxe One alebo počítači.

 1. Prejdite na kartu Obchod na tabuli alebo vyberte položku Obchod v sprievodcovi.
 2. Vyberte položku Hľadať.
 3. Vyhľadajte Centrum Insider pre Xbox.
 4. Na stránke produktu vyberte položku Získať/inštalovať.
Ďalšie informácie o získaní a používaní aplikácie Centrum Insider pre Xbox nájdete v téme Získanie aplikácie Centrum Insider pre Xbox.

Požiadavky na testovanie Insider

Každé testovanie obsahu Insider má rôzne požiadavky na účasť. Ak chcete zobraziť požiadavky na jednotlivé testovania:

 1. Spustite aplikáciu Centrum Insider pre Xbox.
 2. Prejdite do časti Insider content (Obsah Insider).
 3. Vyberte požadované testovanie.
 4. Požiadavky na spôsobilosť sa nachádzajú na karte Info na stránke s podrobnosťami o obsahu Insider.

Poznámka: V časti Insider content (Obsah Insider) sa zobrazia len testovania, v prípade ktorých spĺňate požiadavky na účasť. Okrem toho sú často k dispozícii odlišné testovania s obsahom Insider pre Xbox One a Windows 10, pretože niektoré programy sú špecifické pre tieto platformy.

Zmluva o programe Xbox Insider

Pri prvom spustení aplikácie Centrum Insider pre Xbox musíte súhlasiť so zmluvou o programe Xbox Insider. Pozrite si zmluvu o programe Xbox Insider.

Program Xbox Insider – najčastejšie otázky

Môže sa do programu Xbox One Update Preview zapojiť hocikto?

Áno. Upozorňujeme, že dostupné okruhy Preview Ring, s ktorými sa môžete zaregistrovať, budú vychádzať z vášho počtu bodov za skúsenosti (XP) v programe Xbox Insider a vášho pôsobenia v tomto programe.

Ako sa môžem zapojiť do programu Xbox One Update Preview alebo premiestniť moju konzolu do iného okruhu Preview?

 1. Spustite Centrum Insider pre Xbox v konzole Xbox One.
 2. Na hlavnej stránke vyberte položku Insider content (Obsah Insider).
 3. V časti System (Systém) vyberte položku Xbox One Update Preview.
 4. Vyberte položku Join (Pripojiť sa) alebo Manage (Spravovať).
 5. Z dostupných možností vyberte okruh Preview.

Ako sa líšia okruhy Xbox One Update Preview a ako môžem okruh zmeniť?

K dispozícii máte štyri okruhy Xbox One Update Preview, ktoré vám umožňujú určiť, kedy a ako často budete mať prednostný prístup k aktualizáciám konzoly. Prístup k jednotlivým okruhom získate na základe aktivity, ktorú vykonávate ako insider pre Xbox. Ak ste dostali pozvanie do viac ako jedného okruhu, môžete ich prepínať v Centre Insider pre Xbox.

Toto sú aktuálne okruhy Xbox One Update Preview:

 • Alpha – tento okruh je otvorený len na základe pozvania a dostáva aktualizácie počas obdobia testovania ako prvý.
 • Beta – tento okruh je otvorený pre insiderov pre Xbox, ktorí sú zapojení do programu najmenej tri mesiace a dosiahli v počte bodov za skúsenosti (XP) v programe Xbox Insider úroveň 4 alebo vyššiu. Tento okruh dostáva aktualizácie krátko po okruhu Alpha.
 • Delta – tento okruh je otvorený pre všetkých insiderov pre Xbox, ktorí sú zapojení do programu minimálne jeden mesiac a dosiahli v počte bodov za skúsenosti (XP) v programe Xbox Insider úroveň 2 alebo vyššiu. V závislosti od určitých okrajových prípadov, kedy sa vyžaduje ďalšia pozornosť z okruhov Alpha alebo Beta, môžu insideri v okruhu Delta dostávať aktualizácie systému skôr ako okruh Beta, aj keď toto nie je bežný scenár. Platí tiež, že aj keď nie sú prednostné aktualizácie systému zaručené v rámci okruhu Delta, všetci insideri v okruhu Delta dostanú aktualizáciu skôr, než bude všeobecne sprístupnená pre verejnosť.
 • Omega – tento okruh je otvorený pre každého a dostáva aktualizácie systému krátko pred ich všeobecným vydaním pre verejnosť.

Ak sa chcem zúčastniť testovania hier alebo aplikácií v rámci programu Xbox Insider, musím sa zapojiť do programu Xbox One Update Preview?

Vo všeobecnosti nie. Zatiaľ čo niektoré testovania hier alebo aplikácií môžu byť ponúkané iba používateľom v konkrétnom okruhu Xbox One Update Preview, keďže sú hry alebo aplikácie závislé od verzie aktualizácie systému novšej ako je aktuálne verejne dostupná aktualizácia, veľa hier a aplikácií sa poskytuje insiderom pre Xbox bez ohľadu na to, v ktorom okruhu Xbox One Update Preview sa zaregistrovali.

Môj priateľ spĺňa podmienky na testovanie, ale ja ich nespĺňam. Prečo?

Nie všetky testovania sú dostupné pre všetkých členov programu Xbox Insider. Účastníci môžu mať nárok na testovanie na základe mnohých faktorov, ktoré sa môžu v prípade jednotlivých testovaní v rámci programu Xbox Insider líšiť. V niektorých prípadoch môže o tomto nároku rozhodnúť sám vývojár hry alebo aplikácie. Nárok sa dá určiť aj na základe vašich záujmov, predchádzajúcich aktivít v programe Xbox Insider, dĺžky vášho pôsobenia ako insidera pre Xbox, počtu bodov za skúsenosti (XP) v programe Xbox Insider, počtu hier, ktoré vlastníte, atď.

Testovanie je uvedené ako súčasť obsahu Insider, ale neprihlásil(-a) som sa doň ani ho nemôžem zrušiť. Prečo to tak je?

V určitých prípadoch automaticky registrujeme používateľov, ktorí spĺňajú určité jednoduché kritériá programu Insider. Príklad: Všetci účastníci programu Insider, ktorí spustili aplikáciu Centrum Insider pre Xbox a súhlasili s podmienkami a požiadavkami, sú automaticky prihlásení do programu Xbox Insider. Robíme to preto, aby sa oprávneným používateľom zobrazili určité oznámenia, prieskumy a výzvy a aby sme získali informácie o vašich záujmoch a oznámili vám nové možnosti. Prostredníctvom týchto programov môžete získať prístup k novému obsahu pre insiderov.

Ukončil/-a som pôsobenie v programe Xbox Insider. Môžem sa vrátiť?

Áno. V konzole Xbox One stačí preinštalovať Centrum Insider pre Xbox použitím zoznamu Ready to Install (Pripravené na inštaláciu) v časti My games & apps (Moje hry a aplikácie). Ak ho tam nemôžete nájsť, vyhľadajte ho v Obchode.

Ak ste sa zapojili do programu Xbox Insider na počítači a niekedy potom ste aplikáciu odinštalovali, vyhľadajte aplikáciu Centrum Insider pre Xbox v Obchode.

Kúpil(-a) som si novú konzolu. Môžem ju použiť na účasť v programe Xbox Insider?

Áno. Stačí nainštalovať Centrum Insider pre Xbox použitím zoznamu Ready to Install (Pripravené na inštaláciu) v časti My games & apps (Moje hry a aplikácie). Ak ho tam nemôžete nájsť, vyhľadajte ho v Obchode. Po spustení budete mať nárok na rovnaký obsah Insider, na ktorý ste mali nárok na iných konzolách.

Predal/-a som svoju konzolu alebo už sa nechcem zapájať ako insider pre Xbox. Ako ukončím pôsobenie v programe Xbox Insider?

Pred predajom alebo darovaním inej osobe by ste mali konzolu odstrániť z programu Insider Xbox prechodom do časti Settings (Nastavenia) > (Manage Devices) Spravovať zariadenia a posunutím sa na svoje zariadenie označené ako (current) (aktuálne). Potom zariadenie vyberte a vyberte položku Done (Hotovo). Ak ste už svoju konzolu predali alebo darovali, môžete spustiť Centrum Insider pre Xbox na inej konzole a po výbere vašej starej konzoly postupujte podľa týchto istých pokynov.

Rovnaké kroky vykonajte aj vtedy, ak máte v úmysle si konzolu ponechať, ale už sa nechcete zapájať ako insider pre Xbox a chcete ju odhlásiť z programu. Po zvolení odstránenia konzoly môže dokončenie odstránenia trvať až 72 hodín, počas ktorých môžete stále dostávať aktualizácie konzoly, hier alebo aplikácií. V rámci procesu odstraňovania môže vaša konzola prejsť obnovou výrobných nastavení. Ak sa vyžaduje obnovenie výrobných nastavení, vaše hry a aplikácie sa nevymažú, po dokončení obnovenia výrobných nastavení ale bude nutné obnoviť všetky profily a systémové nastavenia, ktoré boli v konzole uložené.

Poznámka: Aby ste zaistili, že odstránite správne zariadenie Xbox, čiže vašu predchádzajúcu konzolu, musíte poznať jeho sériové číslo alebo názov.

Ako dlho bude trvať spracovanie mojej žiadosti o odstránenie konzoly z programu?

Po odstránení konzoly z programu Xbox Insider môže dokončenie jej odstránenia trvať až 72 hodín, počas ktorých môžete stále dostávať aktualizácie konzoly, hier alebo aplikácií. Po dokončení procesu zrušenia registrácie môže byť vo vašej konzole obnovené predvolené výrobné nastavenia. V rámci tohto procesu sa z konzoly odstránia všetky profily a nastavenia, neodstránia sa ale žiadne uložené hry ani aplikácie.

Moja rodina sa delí o konzolu. Môžeme sa všetci zúčastniť programu Xbox Insider?

Áno. Do programu Xbox Insider sa môžu zapojiť všetci vo vašej domácnosti. Ktokoľvek, kto spustí aplikáciu Centrum Insider pre Xbox, sa môže zúčastniť testovania na danej konzole, ak spĺňa príslušné požiadavky.

Poznámka: Nárok na obsah Insider závisí od úrovne, ktorú ste v rámci programu dosiahli, od predchádzajúcich aktivít, ako aj od množstva iných kritérií. Obsah Insider, napríklad konkrétne hry alebo aplikácie, ktoré máte k dispozícii, sa môžu líšiť od obsahu, ktorý má k dispozícii váš priateľ alebo iný člen vašej rodiny.

Kúpil(-a) som si použitú konzolu a po spustení aplikácie Centrum Insider pre Xbox sa zobrazí správa, že už je prihlásená na testovanie. Ako opustím toto testovanie?

Niektoré testovania vyžadujú, aby používateľ, ktorý sa pridal do testovania, požiadal o odstránenie, aby sa zabránilo odstráneniu konzoly z testovania bez vášho vedomia. Ak ste však kúpili použitú konzolu zapojenú do testovania, ktoré chcete opustiť, odošlite príspevok vo fórach Xbox Insider a s radosťou vám pomôžeme s odstránením konzoly z programu alebo s jej registráciou na vašu osobu.

Platí pre testovania dostupné v programe Xbox Insider zmluva o zachovaní dôvernosti (NDA)?

Vo väčšine prípadov sa NDA nevzťahuje na testovanie. V niektorých prípadoch je to však iné. Testovania vyžadujúce NDA budú pred samotnou účasťou požadovať vyjadrenie súhlasu s ďalšími podmienkami používania.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Program Xbox Insider – najčastejšie otázky, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku