Ovládač Xbox Adaptive Controller sa nepripojí k môjmu Xboxu alebo počítaču

Ak sa nemôžete pripojiť alebo ovládač Xbox Adaptive Controller nezostane pripojený, tieto tipy môžu pomôcť.

Zobudenie ovládača

Ovládač sa po 15 minútach nečinnosti vypne. Ak ho chcete znova zapnúť, stlačte tlačidlo Xbox , kým sa rozsvieti.

Nabitie ovládača

Keď je batéria takmer vybitá, indikátor batérie na hornej strane ovládača začne neprerušovane svietiť oranžovou farbou. Ďalšie informácie nájdete v téme Nabitie ovládača Xbox Adaptive Controller.

Posuňte sa bližšie k Xboxu alebo počítaču

Odporúčaný maximálny dosah bezdrôtových ovládačov je 6 m. Prekážky, ako sú steny, a rušenie pochádzajúce z iných bezdrôtových zariadení, môžu mať vplyv na pripojenie ovládača ku konzole alebo počítaču. Pripojenie vášho ovládača môže byť ovplyvnené, ak máte Xbox otočený smerom od ovládača alebo je Xbox položený v skrini. Uistite sa, že ovládač je nasmerovaný na prednú stranu Xboxu alebo počítača.

Odstráňte predmety medzi ovládačom a Xboxom a počítačom

Skontrolujte priestor medzi vami a Xboxom alebo počítačom a overte, že tam nie sú veci, ktoré by mohli rušiť bezdrôtový signál ovládača (prenosné počítače, mikrovlnné rúry, bezdrôtové telefóny, bezdrôtové smerovače, kovové priehradky, police, dvierka a podobne).

Vypnite a zapnite Xbox alebo reštartujte počítač

Ak chcete Xbox vypnúť a zapnúť, stlačte a podržte stlačené tlačidlo napájania na prednej strane konzoly na 10 sekúnd, počkajte, kým sa konzola úplne vypne, a potom ju znovu zapnite.

V počítači stlačte tlačidlo Štart a vyberte položky Napájanie > Reštartovať.

Znova pripojte ovládač (Xbox One)

Xbox One: Podržte stlačené tlačidlo pripojenia na zadnej strane ovládača, kým nezačne tlačidlo Xbox blikať.

Potom stlačte tlačidlo pripojenia na konzole:

  • Na Xboxe One X a Xboxe One S je tlačidlo pripojenia umiestnené na pravej prednej časti konzoly pod tlačidlom napájania.
  • Na pôvodnom Xboxe One je tlačidlo pripojenia okrúhle tlačidlo umiestnené na bočnej strane konzoly v blízkosti podávača diskov.

Ďalšie informácie nájdete v téme Pripojenie ovládača Xbox Adaptive Controller k Xboxu One.

Znova pripojte ovládač (počítač)

Podržte stlačené tlačidlo pripojenia na zadnej strane ovládača, kým nezačne tlačidlo Xbox blikať. Potom stlačte tlačidlo pripojenia na bezdrôtovom adaptéri Xbox pre Windows 10 pripojenom k počítaču. Ak sa vyskytnú problémy s pripojením, pozrite si tému Riešenie problémov s bezdrôtovým adaptérom Xbox pre Windows.

Ak sa vyskytnú problémy s pripojením k počítaču cez Bluetooth, skontrolujte, či máte nainštalovanú aktualizáciu Windowsu 10 z apríla 2018 alebo novšiu. Ak problémy pretrvávajú, vyskúšajte tieto riešenia:

  • Reštartujte ovládač. Podržte stlačené tlačidlo Xbox na ovládači na približne šesť sekúnd, aby ste ovládač vypli. Potom stlačte tlačidlo Xbox , aby ste ovládač znova zapli.
  • Znovu spárujte ovládač. Podržte stlačené tlačidlo pripojenia na zadnej strane ovládača (tlačidlo Xbox na ovládači začne rýchlo blikať). V počítači stlačte tlačidlo Štart , vyberte položky Nastavenie > Zariadenia > Bluetooth, vyberte položku Xbox Adaptive Controller a potom vyberte položku Odstrániť zariadenie. Skontrolujte, či je Bluetooth zapnutý a potom vyberte položky Pridať Bluetooth alebo iné zariadenie > Bluetooth a nakoniec vyberte v zozname položku Xbox Adaptive Controller.
  • Reštartujte počítač. Stlačte tlačidlo Štart a vyberte položky Napájanie > Reštartovať.

Poznámka: Ak sa prostriedky vášho počítača využívajú na iné aktivity, rozpoznanie alebo spárovanie vášho ovládača cez Bluetooth s počítačom môže trvať až 2 minúty.

Ďalšie informácie nájdete v téme Pripojenie ovládača Xbox Adaptive Controller k počítaču.

Pripojenie USB-C káblom

Zapojte jeden koniec USB-C kábel do napájacieho portu USB-C na zadnej strane ovládača a potom zapojte druhý koniec do Xboxu alebo počítača (Xbox alebo počítač by mal automaticky zistiť ovládač a začať ho nabíjať). Ďalšie informácie nájdete v téme Nabitie ovládača Xbox Adaptive Controller.

Poznámka Ak sa ovládač pripojí pomocou USB-C kábla, ale po jeho odpojení ovládač nezostane pripojený, znovu ho pripojte a skontrolujte, či nie je dostupná aktualizácia ovládača.

Aktualizácia ovládača

Ďalšie informácie nájdete v téme Aktualizácia ovládača Xbox Adaptive Controller.

Odstránenie príslušenstva z Xboxu alebo počítača

Niektoré USB zariadenia vrátane nekompatibilných alebo chybných USB káblov môžu rušiť bezdrôtové signály. Odpojte všetky USB zariadenia pripojené k Xboxu alebo počítaču (bezdrôtový hardvér, externé pevné disky, iné káblové ovládače, klávesnice a podobne). Reštartujte Xbox alebo počítač a skúste ovládač znova pripojiť.

Spočítajte svoje pripojené ovládače

Ak je už pripojených osem bezdrôtových ovládačov, nemôžete pripojiť ďalší, kým sa jeden neodpojí.

Vyskúšajte iný ovládač

Ak máte iný ovládač, uistite sa, že batéria je úplne nabitá, a potom chvíľu hrajte, aby ste zistili, či sa tiež odpojí.

Ak druhý ovládač funguje, pôvodný ovládač pravdepodobne budete musieť vymeniť za iný. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako vymením svoj ovládač Xbox Adaptive Controller za iný?

Ak sa obidva ovládače často odpájajú, konzola môže vyžadovať servis. Prejdite na stránku Podpora zariadení, prihláste sa so svojím kontom Microsoft a zaregistrujte svoj Xbox, ak sa tam už nezobrazuje. Vyberte svoju zaregistrovanú konzolu, vyberte položku Vytvorenie servisnej objednávky a potom postupujte podľa pokynov.

Ďalšie informácie nájdete v téme Požiadanie o servis konzoly Xbox alebo snímača Kinect.

Výmena ovládača za iný

Ak sa po vykonaní tipov na riešenie problémov ovládač nepripojil, zrejme ho bude nutné vymeniť. Ďalšie informácie nájdete v téme Ako vymením svoj ovládač Xbox Adaptive Controller za iný?

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ovládač Xbox Adaptive Controller sa nepripojí k môjmu Xboxu alebo počítaču, alebo iným problémom?