Nastavenia zjednodušenia prístupu v konzole Xbox One

Nastavenie konzoly Xbox One na zjednodušenie prístupu zahŕňa iba pár krokov. Možnosti zjednodušenia prístupu sú dostupné v ponuke Nastavenia. Ak ich chcete zobraziť, stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a potom vyberte položky Systém > Nastavenia > Zjednodušenie prístupu. Alebo ak používate klávesnicu, stlačte kláves s logom Windows + U.

Tieto možnosti uľahčujú nasledujúce činnosti:

  • Používanie konzoly Xbox One bez displeja. Moderátor je čítačka obrazovky, ktorá umožňuje vypočuť si zvukové popisy prvkov na obrazovke, ako sú text a popisy tlačidiel.
  • Zobrazenie, čo je na obrazovke. Zväčšovacie sklo zväčší zobrazený obsah na obrazovke. Vysoký kontrast môže pomôcť rozlišovať medzi položkami a textom na obrazovke.
  • Prispôsobenie zvuku a obrazu. Nastavenia funkcie Skryté titulky umožňujú upraviť zobrazenie titulkov pri sledovaní podporovaných diskov DVD, Blu-ray a mnohých ďalších videoslužieb na požiadanie. Funkcia Prepis rozhovorov v hre premení hlasovú komunikáciu hráčov v hre na text, ktorý si môžete prečítať na obrazovke.
  • Prispôsobenie ovládača. Funkcia Priradenie tlačidiel umožní nastaviť ovládač presne podľa vašich špecifických potrieb. Funkcia Co-pilot umožňuje spojiť vstup z dvoch ovládačov, takže dvaja ľudia môžu hrať ako jeden.

Poznámka: Funkcia Moderátor nie je dostupná vo všetkých jazykoch.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenia zjednodušenia prístupu v konzole Xbox One, alebo iným problémom?