Ovládanie Xboxu One pomocou skratiek ovládača Moderátora

Pomocou nasledujúcich príkazov môžete Moderátora ovládať len pomocou ovládača:

Zapnutie Moderátora. Stlačte a podržte tlačidlo Xbox  až kým nezavibruje a potom stlačte tlačidlo Ponuka.

Prepínanie medzi režimami ovládača a Moderátora. Dvakrát stlačte tlačidlo Xbox .

Aktivácia súčasnej položky. Stlačte tlačidlo A .

Prejsť naspäť. Stlačte tlačidlo B .

Zopakovanie poslednej položky alebo zastavenie moderovania súčasnej položky. Stlačte tlačidlo X .

Presun na ďalšiu alebo predchádzajúcu položku či text. Na smerovom ovládači  stlačte tlačidlo nahor alebo nadol.

Preskočiť na ďalšiu alebo predchádzajúcu položku. Na smerovom ovládači  stlačte tlačidlo doľava alebo doprava.

Prechod na nasledujúci alebo predchádzajúci orientačný bod. Stlačte tlačidlo X  + na smerovom ovládači tlačidlo nahor alebo nadol.

Prechod na nasledujúci alebo predchádzajúci nadpis. Stlačte tlačidlo X  + na smerovom ovládači  tlačidlo doľava alebo doprava.

Prechod na nasledujúci alebo predchádzajúci znak. Stlačte ľavé  alebo pravé predné tlačidlo .

Prechod na nasledujúce alebo predchádzajúce slovo. Stlačte tlačidlo X  + ľavé  alebo pravé predné tlačidlo .

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ovládanie Xboxu One pomocou skratiek ovládača Moderátora, alebo iným problémom?