Počúvanie monotónneho výstupu

Monofónny výstup kombinuje všetky zvukové kanály do jedného. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu, vyberte položky Systém > Nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Zvuk a potom,vyberte položku Monotónny výstup.

Táto operácia prepíše aktuálne výstupné zvukové nastavenia. Kombinovaný monofónny výstup bude znieť rovnako vo všetkých reproduktoroch.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Počúvanie monotónneho výstupu, alebo iným problémom?