Zapnutie Moderátora v konzole Xbox One

Moderátor je čítačka obrazovky, ktorá nahlas číta text, tlačidlá a ďalšie prvky.

  • Ak používate ovládač, stlačte a podržte tlačidlo Xbox , až kým nezavibruje, potom stlačte tlačidlo Ponuka . (Opätovným stlačením týchto vypnete Moderátora.)
  • Ak ho chcete zapnúť alebo vypnúť, stlačte tlačidlo Xbox , otvorí sa sprievodca, a potom vyberte položky Systém > Nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Moderátor.
  • Ak používate klávesnicu, stlačte kláves s logom Windows + Ctrl + Enter. (Opätovným stlačením týchto vypnete Moderátora.)

Ak chcete používať hlasové príkazy, vyslovte príkaz „Hey Cortana, turn on Narrator“ (Ahoj Cortana, zapni moderátora) alebo„Xbox, turn on Narrator“ (Xbox, zapni moderátora).

Poznámka
Hlasové príkazy nemusia byť k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zapnutie Moderátora v konzole Xbox One, alebo iným problémom?