Používanie prepisu hier na Xboxe One

Funkcia prepisu hry premení hlasovú komunikáciu hráčov v hre na text, ktorý si môžete prečítať na obrazovke. Taktiež dokáže nahlas prečítať text rozhovoru, ktorý píšete iným hráčom.

Poznámka Prepis hry je dostupný iba v hrách pre Xbox One a Windows 10, ktoré ho podporujú. Túto funkciu podporujú v súčasnosti tieto hry:

Zapnutie prepisu hry

V konzole Xbox One

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a potom vyberte položky Systém > Nastavenia > Zjednodušenie prístupu > Prepis hry.
 2. Ak chcete prepisovať hlasy iných hráčov na text, vyberte možnosť Prevod reči na text zapnutý.
 3. Ak chcete, aby bol váš písaný text čítaný nahlas iným hráčom, vyberte položku Text-to-speech on (Prevod textu na reč zapnutý). Ak si chcete vybrať hlas, ktorý pri čítaní vášho textu rozhovoru nahlas počujú ostatní hráči, vyberte si jeden z dostupných hlasov v ponuke Hlas funkcie prevodu textu na reč.
 4. Ak chcete, aby vám hry čítali nahlas určité slová, ktoré sa zobrazia na obrazovke, vyberte položku Umožniť, aby mi hry čítali.

Vo Windowse 10

 1. Otvorte aplikáciu Xbox a vyberte položky Nastavenia > Všeobecné > Prepis rozhovoru počas hry.
 2. Ak chcete prepisovať hlasy iných hráčov na text, vyberte možnosť Prevod reči na text zapnutý.
 3. Ak chcete, aby bol váš písaný text čítaný nahlas iným hráčom, vyberte položku Text-to-speech on (Prevod textu na reč zapnutý).
 4. Ak si chcete vybrať hlas, ktorý pri čítaní vášho textu rozhovoru nahlas počujú ostatní hráči, vyberte si jeden z dostupných hlasov v ponuke Hlas funkcie prevodu textu na reč.

Halo Wars 2

Ak hráte hru Halo Wars 2, všetky profily, ktoré budú používať herný prepis, budú musieť postupovať podľa týchto krokov v hre:

 1. Spustite hru Halo Wars 2.
 2. V Hlavnej ponuke vyberte položky Možnosti a doplnky > Hra.
 3. Položku Povoliť skratky funkcie Zjednodušenie prístupu nastavte na Zapnuté.
 4. Pripojte sa k iným používateľom funkcie Zjednodušenie prístupu: buď prijmite pozvánku do hry alebo použite možnosť Pripojiť sa k hre.

Použitie klávesových skratiek funkcie Zjednodušenie prístupu v hre Halo Wars 2:

 1. Pre funkciu prevodu reči na text stlačte kombináciu klávesov RT + R3 (Xbox One) alebo kláves O (Windows 10), čím sa otvorí textové pole na prepis konverzácie. Textové pole sa otvorí automaticky, ak je prijatý hlasový rozhovor, a zostane otvorené na 5 až 10 sekúnd, kým sa zavrie.
 2. Pre funkciu prevodu textu na reč, stlačte kombináciu klávesov RT + L3 (Xbox One) alebo Shift + K (Windows 10), čím sa otvorí virtuálna klávesnica. Správy sa budú čítať nahlas cez reproduktory alebo slúchadlá prijímajúcej osoby a budú sa zobrazovať ako textové správy v textovom poli na prepis konverzácie.

Riešenie problémov

Ak sa vyskytnú problémy s používaním prepisu hier v hre Halo Wars 2, tu je niekoľko návrhov:

 • Uistite sa, že každý, kto používa hry prepis má pred spustením hry pripojenú náhlavnú súpravu.
 • Skontrolujte nastavenia ochrany osobných údajov (toto platí pre každého, kto používa prepis hier).
  • Na konzole Xbox One stlačte tlačidlo Xbox  a otvorí sa sprievodca. Vyberte položky Systém > Nastavenia a potom vyberte položky Konto > Ochrana osobných údajov a zabezpečenie online > Ochrana osobných údajov v službe Xbox Live > Zobraziť podrobnosti a prispôsobiť > Komunikácia a hry pre viacerých hráčov. V časti Ostatní môžu so mnou komunikovať prostredníctvom hlasu, správ alebo pozvánok vyberte možnosť Všetci. Stlačte tlačidlo B a vráťte sa na položku Ochrana osobných údajov v službe Xbox Live a potom vyberte položku Online stav a história. V časti Ostatní môžu vidieť, ak ste v režime online, vyberte možnosť Všetci.
  • Vo Windowse 10 sa prihláste na stránke Ochrana osobných údajov v Xboxe a zabezpečenie online. Na karte Ochrana osobných údajov sa posuňte nadol na položku Ostatní môžu so mnou komunikovať prostredníctvom hlasu, správ alebo pozvánok a vidieť, ak ste v režime online, vyberte možnosť Všetci pre obidve položky a potom vyberte možnosť Uložiť.
 • Ak môžete počuť hlasový rozhovor, ale nemôžete prijímať prevod reči na text, mal by každý, kto používa prepis hry, hru reštartovať.

Najčastejšie otázky

Prečo je prepis rozhovoru oneskorený?

Niekedy sa v prepise rozhovoru môže vyskytnúť krátke oneskorenie, ktoré môže byť spôsobené celým radom faktorov.

Prečo sú niektoré slová zle vyhláskované?

Kvalitu prepisu môže ovplyvniť viacero faktorov vrátane prostredia (napríklad hluk pozadia), výslovnosti a vzdialenosti rečníka od mikrofónu.

Prečo sa okno rozhovoru pohybuje?

V závislosti od toho, ako hra zobrazuje okno rozhovoru počas hry, môže sa okno počas hrania hry pohybovať na obrazovke na rôzne miesta. Okno rozhovoru počas hry sa môže presunúť, aby napríklad náhodou nezakrývalo rozhodujúce oblasti hry. Umiestnenie okna rozhovoru počas hry môže byť iné v každej hre, ktorá túto funkciu podporuje.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie prepisu hier na Xboxe One, alebo iným problémom?