Používanie režimu učenia sa zadávania vstupu v konzole Xbox One

Režim učenia sa zadávania vstupu vám pomôže spoznať tlačidlá na ovládači konzoly Xbox alebo klávesnici.

  1. Stlačte tlačidlo Xbox  a otvorte sprievodcu, potom vyberte položky Systém > Nastavenia.
  2. Vyberte položky Nastavenia > Zjednodušenie prístupu a potom vyberte položku Zapnúť Moderátora.
  3. Vyberte položku Zapnúť režim učenia sa zadávania vstupu. Po nastavení konzoly Xbox do režimu učenia sa zadávania vstupu bude Moderátor nahlas čítať, aké tlačidlo ste stlačili na ovládači alebo klávesnici. Napríklad, ak pohnete ľavou páčkou, Moderátor oznámi „Left stick“ (Ľavá páčka).

Režim učenia sa zadávania vstupu vypnete dvojitým ťuknutím na tlačidlo A .

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie režimu učenia sa zadávania vstupu v konzole Xbox One, alebo iným problémom?