Zdieľať túto stránku

Použitie lupy v Xboxe One

Lupa dokáže priblížiť obrazovku, vďaka čomu lepšie uvidíte text a obrázky v konzole Xbox One. Lupu môžete používať s ovládačom alebo pripojenou USB klávesnicou.

Zapnutie lupy

 • Ak používate ovládač, stlačte a podržte tlačidlo Xbox , až kým nezavibruje, a potom stlačte tlačidlo View  (Zobraziť).
 • Ak používate klávesnicu, stlačte kláves s logom Windows +znak plus (+).
 • Ak chcete používať hlasové príkazy, vyslovte príkaz „Hey Cortana, turn on Magnifier“ (Ahoj Cortana, zapni lupu) alebo„Xbox, turn on Magnifier“ (Xbox, zapni lupu).

Použitie lupy

Pomocou ovládača

 • Pomocou pravej páčky sa presuňte do oblasti na obrazovke, ktorú chcete vidieť.
 • Pomocou ľavej páčky narábajte s objektmi na obrazovke.
 • Pomocou pravej spúšte  priblížte zobrazenie.
 • Pomocou ľavej spúšte  oddiaľte zobrazenie.

Ak chcete používať spúšte a pravú páčku počas hrania, dvakrát ťuknite na tlačidlo Xbox  , čím zväčšenie a všetky možnosti ovládača na ovládanie uzamknete. Ak chcete ovládacie prvky lupy opäť zapnúť, znova dvakrát ťuknite na tlačidlo Xbox .

Poznámka: Ak Lupu zapnete pomocou ovládača, na navigáciu a výber položiek nemôžete použiť klávesnicu.

Pomocou klávesnice

 • Stlačte klávesy Ctrl + Alt + klávesy so šípkou a potom sa presuňte do tej oblasti obrazovky, ktorú chcete vidieť.
 • Stlačením klávesu s logom Windows + znaku plus (+) sa zobrazenie priblíži.
 • Stlačením klávesu s logom Windows + znaku mínus (-) sa zobrazenie oddiali.
 • Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + Alt + medzerník sa lupa zobrazí na celú obrazovku.
 • Stlačením klávesu Tab sa môžete presúvať medzi položkami na obrazovke.
 • Stlačením medzerníka vyberiete položku.
 • Stlačením klávesu s logom Windows + Esc ukončíte používanie lupy.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Použitie lupy v Xboxe One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku