Použitie aplikácie Movies & TV (Filmy a TV programy) s Moderátorom v Xboxe One

Aplikácia Movies & TV spolupracuje s Moderátorom. Moderátor je vstavaná čítačka obrazovky, ktorá nahlas prečíta text zobrazený na obrazovke a popisuje udalosti, takže počítač môžete používať aj v prípade, že máte čiastočné alebo úplné zrakové postihnutie.

Na vykonávanie bežných akcií aplikácia ponúka k dispozícii klávesové skratky. Najlepšie výsledky pri používaní Moderátora dosiahnete pripojením USB klávesnice ku konzole Xbox One. Nasledujúce informácie predpokladajú používanie ovládača pre Xbox One a pripojenú USB klávesnicu.

Spustenie Moderátora

Stlačte a podržte tlačidlo Xbox  na ovládači a potom stlačte tlačidlo Menu (Ponuka). Opätovným stlačením týchto tlačidiel vypnete Moderátor.

Ak používate klávesnicu, stlačte kombináciu kláves s logom Windows + Enter na spustenie a zastavenie Moderátora. Mnohé klávesnice majú kláves s logom Windows umiestnený v dolnom riadku klávesov naľavo alebo napravo od klávesu Alt.

Otvorenie aplikácie

 1. Prihláste sa v konzole Xbox One pomocou svojho profilu.
 2. Na domovskej obrazovke prejdite na položku My games & apps (Moje hry a aplikácie) a stlačte kláves Enter.
 3. Stlačte raz šípku nadol a prejdite na položku Aplikácie, potom prejdite na ponuku zoradenia a stlačte tlačidlo Enter.
 4. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa zamerajte na položku Zoradiť A-Z, potom stlačte kláves Enter.
 5. Prejdite na prvú aplikáciu v zozname aplikácií a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa dostanete k aplikácii Movies & TV. Stlačením klávesu Enter ju otvorte.

Aplikáciu zavriete stlačením tlačidla Xbox  a prejdete na domovskú obrazovku. Ak sa vrátite z aplikácie na domovskú obrazovku, zameranie bude na aplikácii Movies & TV. Na ovládači stlačte tlačidlo Menu  (Ponuka) a vyberte položku Quit (Skončiť).

Navigácia

Poznámka: Používanie Moderátora vyžaduje používanie USB klávesnice pripojenej ku konzole Xbox.

Verzia aplikácie Movies & TV v konzole Xbox má štyri hlavné oblasti:

 • Vyhľadávanie
 • Úvodná obrazovka
 • Filmy
 • Televízia

Osobné videá sú k dispozícii v aplikácii pre počítač, ale nie v Xboxe.

Aplikáciu môžete ovládať pomocou klávesnice tak, že stláčate klávesy so šípkami doľava, doprava, nadol a nahor. Na ovládači môžete použiť ľavú páčku alebo smerový ovládač spolu s tlačidlom A  na výber a tlačidlom B  na návrat naspäť.

Pri prvom spustení aplikácie vyberte cieľ: prejdite do aplikácie Movies & TV alebo filmy a seriály nakúpte zo Storu. Prejdením do aplikácie Movies & TV sa dostanete na domovskú obrazovku aplikácie, nakupovanie filmov a seriálov na sledovanie vás zavedie do Storu.

Klávesové skratky

Klávesové skratky uvedené nižšie sú k dispozícii v aplikácii Movies & TV v konzole Xbox One ak je pripojená klávesnica USB.

Klávesová skratka Vykoná sa toto
Enter Výber obsahu, ktorý je v ohnisku
Medzerník alebo Ctrl + P Prehranie alebo pozastavenie (pri sledovaní videa)
Kláves s logom Windows + kláves Backspace Vrátiť sa naspäť.

Nájdenie filmu a seriálu a ich spustenie

 1. Na ovládači prejdite doľava a stlačte položku Karta, aby sa ohnisko sústredilo na pole Hľadať, potom stlačte kláves Enter a zadajte názov požadovaného filmu alebo seriálu.
 2. Stlačením klávesu Enter ho vyhľadajte. Zobrazia sa filmy a seriály. ktoré ste si zakúpili alebo požičali. Ak chcete zobraziť výsledky pre súvisiace filmy a seriály, ktoré môžete získať v Store, stlačením klávesu so šípkou nadol prejdite na možnosť „Vyhľadávanie v Store“ a stlačte kláves Enter.
 3. Keď sa ohnisko zameria na požadovanú položku, stlačením klávesu Enter ho vyberte.
  • Pri filmoch, ktoré vlastníte, bude ohnisko zamerané na položke Prehrať alebo Pokračovať. Prehrávanie spustite stlačením tlačidla Enter alebo medzerník.
  • V prípade TV programov, ktoré vlastníte, sa bude ohnisko nachádzať na tlačidle Prehrať v prvom diele seriálu alebo na prvom diele, ktorý ste zatiaľ nevideli. Ak chcete prehrať iný diel, posúvajte sa po zozname epizód pomocou ovládača a potom presuňte ohnisko na požadovanú epizódu pomocou klávesu so šípkou nadol. Prehrávanie spustíte stlačením klávesu Enter a výberom možnosti Prehrať, Pokračovať alebo Znovu spustiť.
  • Ak si chcete kúpiť alebo požičať nejaký film alebo seriál, otvorte tento titul v Store stlačením klávesu Enter. Postupujte podľa pokynov k nákupu alebo požičaniu. Po dokončení transakcie sa tlačidlo Kúpiť alebo Prenajať zmení na tlačidlo Prehrať alebo Vlastnené. Uistite sa, že tlačidlo je v ohnisku a potom sa stlačením klávesu Enter vráťte do aplikácie Movies & TV. Ak je to nutné, stlačením klávesu Tab prejdite na tlačidlo Prehrať a potom stlačte kláves Enter.

Ovládanie prehrávania videa

Keď sa prehráva film alebo seriál, prehrávanie môžete ovládať takto:

 1. Ak chcete prehrávanie videa spustiť alebo pozastaviť, stlačte medzerník.
 2. Ak chcete presunúť prehrávanie 30 sekúnd smerom dopredu, stlačením klávesu Tab prejdite z tlačidla Prehrať alebo Pozastaviť na tlačidlo Preskočiť dopredu a potom stlačte kláves Enter.
 3. Ak chcete presunúť prehrávanie 30 sekúnd smerom dozadu, stlačením kombinácie klávesov Tab + Shift prejdite z tlačidla Prehrať alebo Pozastaviť na tlačidlo Preskočiť dozadu a potom stlačte kláves Enter.
 4. Ak chcete zmeniť možnosti zvuku alebo skrytých špeciálnych titulkov, stláčajte kombináciu klávesov Tab + Shift, kým neprejdete z tlačidla Prehrať alebo Pozastaviť na položku Zobraziť ponuku titulkov a zvuku a potom stlačte kláves Enter. Na výber požadovaných možností použite klávesy so šípkami a kláves Enter.

Zapnutie titulkovania

Titulky sú k dispozícii pre väčšinu filmov a TV programov. Zapnite ich podľa tohto postupu:

 1. Po otvorení a spustení prehrávania video pozastavíte výberom tlačidla Pozastaviť alebo stlačením medzerníka.
 2. Stláčajte klávesovú skratku Shift + Tab až kým neprejdete na tlačidlo Zobraziť ponuku titulkov a zvuku a stlačte kláves Enter. Potom pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol vyberte požadovaný jazyk a stlačte kláves Enter.
 3. Ak chcete pokračovať v prehrávaní videa, ktoré sa teraz spustí už s titulkami, stlačte medzerník.

Ak chcete zmeniť vzhľad titulkov tak, aby sa ľahšie čítali, postupujte nasledovne:

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca.
 2. Pomocou šípky doprava presuňte ohnisko na kartu Systém , stlačte kláves Entera potom znovu stlačte kláves Enter na položke Nastavenia.
 3. Posuňte sa nadol na položku Zjednodušenie prístupu.
 4. Posuňte sa doprava na položku Skryté špeciálne titulky a stlačte kláves Enter.
 5. Posuňte sa nadol na položku Použiť vlastný štýl a stlačte medzerník.
 6. Kliknite na niektorú z 9 ponúk a potom pomocou kombinácie klávesov Enter a šípka nadol vyberte požadované možnosti.

Druhou možnosťou je z časti Zjednodušenie prístupu presunúť ohnisko pomocou šípky doprava na položku Vysoký kontrast a stlačiť kláves Enter. Zapnutie vysokého kontrastu skontrolujte pomocou ponuky.

Podporu pre Moderátora alebo iné pomocné technológie spoločnosti Microsoft získate kontaktovaním podpory pre Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Použitie aplikácie Movies & TV (Filmy a TV programy) s Moderátorom v Xboxe One, alebo iným problémom?