Sledovanie televízie s Moderátorom v Xboxe One

Sledujte televíziu v konzole Xbox One po jej pripojení ku káblovému prijímaču alebo k digitálnej televíznej anténe a prijímaču pomocou sprievodcu OneGuide. OneGuide spolupracuje s Moderátorom. Moderátor je vstavaná čítačka obrazovky, ktorá nahlas prečíta text zobrazený na obrazovke a popisuje udalosti, takže Xbox One môžete používať aj v prípade, že máte čiastočné alebo úplné zrakové postihnutie.

Najlepšie výsledky pri používaní Moderátora dosiahnete pripojením USB klávesnice ku konzole Xbox. Nasledujúce informácie predpokladajú používanie ovládača pre Xbox One a pripojenú USB klávesnicu.

Spustenie Moderátora

Stlačte a podržte tlačidlo Xbox  ponuky na ovládači a potom stlačte tlačidlo Menu . Opätovným stlačením týchto tlačidiel vypnete Moderátor.

Ak používate klávesnicu, stlačte kombináciu kláves s logom Windows+ Enter na spustenie a zastavenie Moderátora. Mnohé klávesnice majú kláves s logom Windows umiestnený v dolnom riadku klávesov naľavo alebo napravo od klávesu Alt.

Otvorenie aplikácie

 1. Prihláste sa v konzole Xbox One pomocou svojho profilu.
 2. Pred otvorením aplikácie pripojte digitálny káblový prijímač pomocou HDMI alebo pomocou tunera digitálnej antény a USB kábla. Ak pripojíte digitálny tuner, Xbox zobrazí výzvu na zadanie PSČ, časového pásma a ďalších informácií a vyhľadá kanály. Pri káblových prijímačoch sa to deje neskôr.
 3. Na domovskej obrazovke prejdite na položku My games & apps (Moje hry a aplikácie) a stlačte kláves Enter.
 4. Stlačte raz šípku nadol a prejdite na položku Aplikácie, potom prejdite na ponuku zoradenia a stlačte tlačidlo Enter.
 5. Pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol sa zamerajte na položku Zoradiť A-Z, potom stlačte kláves Enter.
 6. Prejdite na prvú aplikáciu v zozname aplikácií a potom stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa dostanete k aplikácii OneGuide. Stlačením klávesu Enter ju otvorte.

Aplikáciu zavriete stlačením tlačidla Xbox  a prejdete na domovskú obrazovku. Ak sa vrátite z aplikácie na domovskú obrazovku, zameranie bude na aplikácii OneGuide. Na ovládači stlačte tlačidlo Menu  (Ponuka) a vyberte položku Skončiť.

Navigácia

Stlačením tlačidla View (Zobrazenie) na ovládači sa zobrazí sprievodca MiniGuide, režim zobrazenia, nastavenia a Pomocník systému. Ak je sprievodca MiniGuide zapnutý, udržiava súbor tlačidiel pripravený na prístup pomocou tlačidla Tab:

 • Zobraziť iba obľúbené kanály
 • Zobraziť iba nedávne kanály
 • Zobraziť iba TV programy

Stlačením tlačidla Menu (Ponuka) na ovládači sa otvoria tlačidlá pre televízne zoznamy (všetky kanály, najpopulárnejšie a obľúbené), filmy (zoznam filmov, ktoré sú k dispozícii od rôznych poskytovateľov vrátane filmov v televíznom vysielaní) a TV (zoznam obsahu z dostupných televíznych aplikácií).

Aplikáciu môžete ovládať pomocou klávesnice tak, že stláčate klávesy so šípkami doľava, doprava, nadol a nahor. Na ovládači môžete použiť ľavú páčku alebo smerový ovládač spolu s tlačidlom A  na výber a tlačidlom B  na návrat naspäť.

Nastavenie a sledovanie televízneho vysielania v konzole Xbox One

Pripojte cez HDMI digitálny dekodér set-top box alebo prostredníctvom USB pripojte digitálny tuner. Otvorte sprievodcu OneGuide, ako je uvedené vyššie, a podľa pokynov na obrazovke vyberte svoje časové pásmo, poskytovateľa káblovej televízie a ďalšie informácie.

Ak si chcete zmeniť heslo alebo nastavenia televízie či zmeniť možnosti ovládania zariadení, zvuku a videa, urobte toto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Pomocou šípky doprava prejdite na kartu Systém , potom stlačte kláves Enter.
 3. Šípkou nadol prejdite na Nastavenia, potom stlačte kláves Enter.
 4. Pomocou šípky nadol prejdite na TV & OneGuide, potom šípkou doprava a klávesom Enter vyberte nastavenia nasledujúcich položiek:
  • OneGuide: Vyberte nastavenia EPG (sprievodcu elektronického programu), vrátane obnovenia informácií vášho poskytovateľa TV.
  • Ovládanie zariadenia: zadajte značky súčastí na ovládanie konzoly Xbox spolu s možnosťami napájania.
  • Televízna karta: nastavte signály pozemného vysielania vo vysokom rozlíšení (ATSC) a digitálny vzduchom šírený televízny signál QAM.
  • Zvuk a video: nastavte signál HDMI a zvukového výstupu.
  • Riešenie problémov s: nahláste problémy alebo obnovte všetky konfigurácie TV.

Vyhľadanie a výber príslušných kanálov

Stlačte na ovládači tlačidlo Menu (Ponuka) a prejdite na položku Televízne zoznamy: všetky kanály, zobrazí sa tak sprievodca elektronickým programom (EPG).

Kanály sa zobrazia v mriežke. Stĺpec úplne naľavo je názov kanála zoradený numericky podľa čísla kanála. Napravo od neho je názov, čas a dátum programov, zoradené zľava doprava podľa času, aktuálne spustené programy sú uvedené na začiatku.

Šípkami nahor a nadol sa môžete pohybovať v stĺpci, v ktorom sa nachádzate, názvy kanálov sú čítané aj keď si prechádzate položky v stĺpci s programami.

Počas sledovania stlačte kombináciu klávesov Shift + šípka nahor alebo nadol, aby ste získali prístup k tlačidlám sprievodcu MiniGuide, k tlačidlám Zobraziť len obľúbené kanály, Zobraziť len posledné kanály a Zobraziť len TV programy. Stlačením klávesu Esc zatvorte sprievodcu MiniGuide.

Na jednotlivých stránkach aplikácie Movies & TV sú aplikácie a programy usporiadané do zoznamov. Pomocou kombinácie klávesov Shift + Tab prechádzajte medzi jednotlivými zoznamami, na posun smerom nadol použite šípky. Čítanie názvov začne po presunutí ohniska na prvú položku v zozname.

Ovládanie prehrávania

V závislosti od vášho poskytovateľa televíznych služieb a sledovanej stanice môžete programy pozastaviť a posúvať sa v nich dozadu a dopredu.

Počas prehrávania programu stlačením medzerníka otvorte ovládacie prvky prehrávania, potom opätovným stlačením medzerníka prehrávanie pozastavte. Stlačením klávesov so šípkou doľava alebo doprava môžete používať funkcie Pretočiť dopredu, Preskočiť dopredu, Zastaviť, Pretočiť dozadu a Preskočiť dozadu (keď budú k dispozícii).

Zapnutie skrytých špeciálnych titulkov

Skryté špeciálne titulky a titulky zapnete podľa nasledujúceho postupu, v závislosti od televízneho systému:

 • Digitálne káblové pripojenie: Zapnite titulky alebo skryté špeciálne titulky (ak sú k dispozícii) vo svojom digitálnom káblovom prijímači. Zobrazia sa pri sledovaní pomocou konzoly Xbox.
 • Digitálny terestriálny tuner: Zapnite titulky v ovládacích prvkoch prehrávania, zatiaľ čo sledujete vysielanie pomocou konzoly Xbox.

Podporu pre Moderátora alebo iné pomocné technológie spoločnosti Microsoft získate kontaktovaním podpory pre Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Sledovanie televízie s Moderátorom v Xboxe One, alebo iným problémom?