Vylepšené hlásenie chýb na Xboxe One

Vylepšené hlásenie chýb na Xboxe One

Môžete si vybrať, či sa chcete zúčastňovať na vylepšenom hlásení chýb. Tieto hlásenia poskytujú Microsoftu skvelú príležitosť vyriešiť problémy, ktoré sa môžu vyskytovať v Xboxe One.

Vylepšené hlásenia chýb môžu obsahovať stav pamäte zariadenia pri zlyhaní systému alebo aplikácie. V tomto prípade môžu neúmyselne obsahovať informácie, na základe ktorých by vás bolo možné identifikovať.

Určité obmedzené časti informácií v hlásení chyby poskytujeme tiež partnerom (napríklad výrobcom OEM), aby sme im pomohli pri riešení problémov s produktmi a službami, ktoré fungujú s Windowsom a ďalšími produktmi a službami spoločnosti Microsoft. Tieto informácie majú povolené používať výhradne na opravu alebo vylepšenie takýchto produktov a služieb.

Ako ovládať nastavenia vylepšeného hlásenia chýb

Vylepšené hlásenie chýb je v konzole ovládané dvoma odlišnými nastaveniami – globálnym nastavením zariadenia a nastavením pre jednotlivých používateľov. Ak je globálne nastavenie zariadenia vypnuté, vylepšené hlásenie chýb neprebieha bez ohľadu na nastavenia pre jednotlivých používateľov. Globálne nastavenie zariadenia je predvolene zapnuté.

Pri prvom prihlásení do Xboxu One sa môžete rozhodnúť, či sa chcete zúčastňovať na vylepšenom hlásení chýb. Toto je nastavenie pre jednotlivých používateľov. Ak sa rozhodnete nezúčastňovať, môžete odosielať Microsoftu menej údajov na opravu a zlepšovanie Xboxu One na základe používania a výskytu chýb.

Do konzoly Xbox One sa môže kedykoľvek prihlásiť viac ľudí. Ak sa nejaký používateľ prihlásený do konzoly rozhodol nezúčastňovať sa na vylepšenom hlásení chýb alebo globálne nastavenie zariadenia je vypnuté, Microsoft rešpektuje tento výber a nebudú sa odosielať žiadne vylepšené hlásenia chýb.

Zmena globálneho nastavenia zariadenia týkajúceho sa vylepšeného hlásenia chýb:

  1. Vyberte položky System (Systém) > Settings (Nastavenia) > System (Systém) > Console info (Informácie o konzole).
  2. Zmeňte možnosť v položke Allow enhanced error reporting (Povoliť vylepšené hlásenie chýb).

Zmena osobného nastavenia zariadenia týkajúceho sa vylepšeného hlásenia chýb:

  1. Prihláste sa vo svojom profile.
  2. Vyberte položky System (Systém) > Settings (Nastavenia) > General (Všeobecné) > Online safety & family (Bezpečnosť a rodina online).
  3. Vyberte položky Privacy & online safety (Ochrana osobných údajov a bezpečnosť online) > Xbox Live privacy (Ochrana osobných údajov v Xboxe Live) > View details & customize (Zobraziť podrobnosti a prispôsobiť) > Data collection (Zhromažďovanie údajov).
  4. Zmeňte nastavenie pre položku Môžete zdieľať vylepšené hlásenia chýb.

Vaše osobné nastavenie vylepšeného hlásenia chýb sa vzťahuje len na aktuálnu konzolu. Ak sa prihlásite na inej konzole a chcete zmeniť nastavenie, postup zopakujte aj tam.

Ak je konzola zaradená do programu insider pre Xbox alebo je súčasťou programu pre vývojárov, tieto nastavenia pravdepodobne nebude možné vypnúť. Ak sa nechcete zúčastňovať na vylepšenom hlásení chýb, musíte odstrániť konzolu z programu.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vylepšené hlásenie chýb na Xboxe One, alebo iným problémom?