Pri pokuse o otvorenie hry alebo aplikácie v konzole Xbox sa zobrazí chyba 0x80004005

Pri otváraní hry alebo aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí tento kód chyby:

0x80004005

Pri otváraní hry alebo aplikácie v konzole Xbox 360 sa zobrazí tento kód chyby:

80004005

Riešenia

Pre konzolu Xbox One

Ak chcete problém vyriešiť, reštartujte konzolu Xbox One. Postupujte takto:

  1. Vypnite konzolu Xbox stlačením a podržaním tlačidla Xbox na prednej strane konzoly približne na 10 sekúnd, kým sa úplne nevypne.
  2. Odpojte napájací kábel konzoly. Počkajte 10 sekúnd.

    Dôležité upozornenie: Počkajte najmenej 10 sekúnd. Týmto krokom sa zdroj napájania resetuje.

  3. Zapojte napájací kábel konzoly späť.
  4. Stlačením tlačidla Xbox na konzole ju znovu zapnite.

Pre konzolu Xbox 360

Ak chcete problém vyriešiť, reštartujte konzolu Xbox 360. Postupujte takto:

  1. Vyberte položku Settings (Nastavenia) > Turn Off (Vypnúť).
  2. Vyberte položku Turn Off Console (Vypnúť konzolu).
  3. Počkajte 30 sekúnd a potom konzolu Xbox 360 zapnite.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o otvorenie hry alebo aplikácie v konzole Xbox sa zobrazí chyba 0x80004005, alebo iným problémom?