Zdieľať túto stránku

Pri prihlasovaní v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 0x80040900

Pri prihlasovaní do konzolky Xbox One sa zobrazí tento kód chyby:

0x80040900

Riešenia

Riešenie č. 1: Skúste to znova

Počkajte 60 sekúnd a potom skúste to znova.

Riešenie č. 2: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazia nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2018-12-17T05:03:18.4954579+00:00

Riešenie č. 3: Reštartujte konzolu Xbox

  1. Na Xboxe stlačte a podržte tlačidlo napájania na 10 sekúnd.
  2. Počkajte, kým sa Xbox úplne nevypne.
  3. Znovu ho zapnite a skúste sa znova prihlásiť.

Riešenie č. 4: Reštartujte Xbox

Výstraha Týmto sa obnovia výrobné nastavenia Xboxu a vymažú sa všetky profily, uložené hry a nastavenia. Všetky uložené hry a ďalšie údaje, ktoré nie sú synchronizované pomocou služby Xbox Live, sa stratia. Synchronizácia konzoly so službou Xbox Live sa vykoná automaticky po pripojení. Ale ak ste boli určitý čas offline, najlepšie je nájsť nejaký spôsob, ako pred obnovením výrobných nastavení pripojiť Xbox Live k internetu.

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Prejdite na položky Nastavenia > Systém > Informácie o konzole.
  3. Vyberte položku Resetovať konzolu postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  4. Po resetovaní sa skúste znova prihlásiť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prihlasovaní v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 0x80040900, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku