Zdieľať túto stránku

Pri pokuse o prihlásenie do konzoly Xbox One sa zobrazí chyba 0x80048051

Pri pokuse o prihlásenie do konzoly Xbox One sa zobrazí tento kód chyby a hlásenie:

0x80048051
Skúste to znovu neskôr alebo skontrolujte svoj účet.

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém v službe Xbox Live alebo neočakávaný problém s konzolou.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Kontrola výstrah stavu Xboxu Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-01-18T00:53:51.9933570+00:00

Riešenie č. 2: Vypnutie a opätovné zapnutie sieťového hardvéru a reštartovanie konzoly

Ak chcete resetovať sieťový hardvér a reštartovať konzolu, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Odpojte zo zadnej strany smerovača, modemu alebo brány napájací kábel a počkajte 5 minút. Ak máte smerovač aj modem, odpojte napájací kábel z obidvoch zariadení.
  2. Po 5 minútach najprv zapojte modem alebo bránu a počkajte, kým sa neobnoví normálny stav všetkých indikátorov.
  3. Ak používate smerovač, zapojte ho a počkajte, kým sa neobnoví normálny stav všetkých indikátorov.
  4. Stlačením tlačidla Xbox na konzole Xbox One otvorte sprievodcu.
  5. Vyberte položku Nastavenia.
  6. Vyberte položku Reštartovať konzolu.
  7. Operáciu potvrďte výberom položky Yes (Áno).

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo sa zdá, že konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox na konzole približne 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znovu zapnite dotknutím sa tlačidla Xbox na konzole.

Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prihlásenie do konzoly Xbox One sa zobrazí chyba 0x80048051, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku