Pri pokuse o stiahnutie hry do konzoly Xbox One sa zobrazí kód chyby 0x8007000E

Pri pokuse o stiahnutie hry v konzole Xbox One sa môže zobraziť nasledujúci kód chyby a hlásenie:

0x8007000E

Inštalácia sa zastavila.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-12-09T18:55:12.4857569+00:00
Kúpa a používanie obsahu: spustená
2019-12-09T18:55:12.4857569+00:00

Riešenie č. 2: Zrušte inštaláciu hry a potom ju znova nainštalujte

Zrušte inštaláciu hry, reštartujte konzolu a potom hru znova nainštalujte:

  1. Na úvodnej obrazovke vyberte ponuku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
  2. Vyberte možnosť Queue (Front) a označte hru, ktorú sa pokúšate stiahnuť.
  3. Na ovládači stlačte tlačidlo ponuky a vyberte položku Cancel (Zrušiť).
  4. Reštartovanie konzoly:
    1. Podržte stlačené tlačidlo Xbox v strede ovládača, čím sa otvorí centrum napájania.
    2. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
    3. Vyberte položku Restart (Reštartovať).

Poznámka Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo ak konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox na konzole približne 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzolu znova zapnite tlačidlom Xbox na konzole.

Hru môžete znova nainštalovať jej opätovným stiahnutím z obchodu Microsoft Store. Ak si chcete hru znovu stiahnuť, vyhľadajte ju v Microsoft Store, kliknite na ňu a zvoľte možnosť Install (Inštalovať).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o stiahnutie hry do konzoly Xbox One sa zobrazí kód chyby 0x8007000E, alebo iným problémom?