Zdieľať túto stránku

Pri pokuse o prevzatie hry do konzole Xbox One sa zobrazí kód chyby 0x8007000E

Pri pokuse o prevzatie hry v konzole Xbox One sa môže zobraziť nasledujúci kód chyby a hlásenie:

0x8007000E

Inštalácia sa zastavila.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2018-12-14T14:59:06.4273563+00:00
Kúpa a používanie obsahu: Obmedzená
2018-12-13T15:46:43.0000000-08:00

Ovplyvnené platformy:

Xbox One

Ovplyvnené služby:

We're aware some users are unable to purchase backwards compatible content on the Xbox One. While we investigate the issue, please purchase this content through the Microsoft Store website.

Najnovšia aktualizácia

Our engineers and developers are actively continuing to work to resolve the issue causing some members to have problems purchasing content. Stay tuned, and thanks for your patience.

Riešenie č. 2: Zrušte inštaláciu hry a potom ju znova nainštalujte

Zrušte inštaláciu hry, reštartujte konzolu a potom hru znova nainštalujte. Postupujte takto:

 1. Na úvodnej obrazovke sa posuňte doprava a vyberte položku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. Vyberte možnosť Queue (Front) a označte hru, ktorú sa pokúšate prevziať.
 3. Na ovládači stlačte tlačidlo Ponuka  a vyberte položku Zrušiť.
 4. Stlačením tlačidla Xbox   otvorte sprievodcu.
  Poznámka: Sprievodcu otvoríte dvojitým ťuknutím na tlačidlo Xbox  na ktorejkoľvek obrazovke konzoly.
 5. Vyberte položku Nastavenia.
 6. Vyberte položku Reštartovať konzolu.
 7. Operáciu potvrďte výberom položky Áno.
  Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo ak konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox  na konzole približne 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znovu zapnite dotknutím sa tlačidla Xbox  na konzole.

Hru môžete znova nainštalovať jej opätovným prevzatím z Obchodu. Ak si chcete hru znovu prevziať, vyhľadajte ju v obchode, kliknite na ňu a zvoľte možnosť Install (Inštalovať).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prevzatie hry do konzole Xbox One sa zobrazí kód chyby 0x8007000E, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku