Pri prihlasovaní do konta Microsoft v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 0x8007005

Pri pokuse o prihlásenie do konta Microsoft v konzole Xbox One sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Vyskytol sa problém
Nepodarilo sa prihlásiť. Skúste to znova o niekoľko minút alebo svoje konto skontrolujte prihlásením sa na lokalitu account.live.com. Chyba 0x8007005 pri prihlasovaní

Riešenia

Skúste vyriešiť tento problém pomocou nasledujúcich krokov.

Riešenie č. 1: Reštartujte konzolu Xbox One

 1. Podržte stlačené tlačidlo Xbox v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania.
 2. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
 3. Vyberte položku Restart (Reštartovať).
 4. Po reštartovaní sa skúste znovu prihlásiť.
Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo ak konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox  na konzole cca 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzolu znova zapnite tlačidlom Xbox na konzole.

Riešenie č. 2: Odstránenie a opätovné prevzatie profilu

Ak sa stále nemôžete prihlásiť do svojho konta, budete musieť odstrániť svoj profil z konzoly a znovu ho do nej pridať.

Krok č. 1: Odstráňte konto z konzoly

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a vyberte položku System (Systém).
 2. Vyberte položky Settings (Nastavenia) > Account (Konto) > Remove accounts (Odstrániť kontá).
 3. Vyberte konto, ktorý chcete odstrániť a potvrďte odstránenie.
  Poznámka: Na vymazanie konta zo zoznamu môže byť potrebné zopakovať postup odstránenia konta až päťkrát.

Krok č. 2: Reštartujte konzolu Xbox One

 1. Podržte stlačené tlačidlo Xbox v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania.
 2. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
 3. Vyberte položku Restart (Reštartovať).

Krok č. 3: Znovu pridajte konto do konzoly

 1. Stlačte tlačidlo Xbox a spustite sprievodcu.
 2. Posuňte sa nahor a vyberte položku Sign in (Prihlásenie).
 3. Vyberte položku Add & manage (Pridať a spravovať).
 4. Vyberte položku Add new (Pridať nové).
 5. Zadajte e-mailovú adresu a heslo konta Microsoft.
 6. Postupujte podľa inštrukcií na nasledujúcich obrazovkách a dokončite prispôsobenie svojich nastavení.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prihlasovaní do konta Microsoft v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 0x8007005, alebo iným problémom?