Pri používaní konzoly Xbox One sa zobrazí chyba 0x80070bfa

Pri používaní konzoly Xbox One sa zobrazí nasledujúci kód chyby:

0x80070bfa

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém so službou Xbox Live alebo neočakávaná chyba konzoly.

Riešenia

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-08-24T21:59:10.7753404+00:00

Riešenie č. 2: Vypnite a zapnite konzolu Xbox

Vypnite Xbox podržaním tlačidla napájania na prednej strane konzoly približne na 10 sekúnd. Konzola sa vypne. Potom konzolu znova zapnite.

Riešenie č. 3: Odinštalujte a znova nainštalujte hru alebo aplikáciu

Ak sa pokúšate používať hru alebo aplikáciu, odinštalujte ju a znova nainštalujte:

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu a vyberte úvodnú obrazovku. Vyberte položku Moje hry a aplikácie, potom položku Zobraziť všetky.
  2. Vyberte položku Hry alebo Aplikácie.
  3. Označte hru alebo aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, stlačte tlačidlo Ponuka a potom vyberte možnosť Odinštalovať.
  4. Vyberte položku Uninstall all (Odinštalovať všetko).

Hru alebo aplikáciu môžete znova nainštalovať vložením disku alebo opätovným stiahnutím v karte Pripravené na inštaláciu. Ak ju chcete znovu stiahnuť, vyberte hru v karte Pripravené na inštaláciu v hornej časti obrazovky. Hru môžete nájsť tak, že ju vyhľadáte v Microsoft Store.

Poznámka: Inštalácia z disku sa nevzťahuje na konzolu Xbox One S All-Digital Edition, ktorá nezahŕňa optickú diskovú jednotku.

Riešenie č. 4: Obnovte konzolu

Ako poslednú možnosť môžete skúsiť obnoviť výrobné nastavenia Xboxu. Preinštaluje sa tým operačný systém konzoly. V závislosti od používanej siete to môže chvíľu trvať.

Upozornenie Vyberte možnosť Obnoviť a ponechať moje hry a aplikácie . Inak sa konzola obnoví do predvolených výrobných nastavení.

  1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a potom prejdite na položky Systém > Nastavenia > Systém > Informácie o konzole.
  2. Vyberte položku Obnoviť výrobné nastavenia konzoly.
  3. Vyberte možnosť Obnoviť a ponechať moje hry a aplikácie. Operačný systém sa tak obnoví a odstránia sa všetky potenciálne poškodené dáta bez toho, aby sa vymazali vaše hry alebo aplikácie.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní konzoly Xbox One sa zobrazí chyba 0x80070bfa, alebo iným problémom?