Pri pokuse o inštaláciu hry v konzole Xbox One sa zobrazí kód chyby 0x80073cf3

Pri pokuse o prevzatie a inštaláciu hry do konzoly Xbox One sa zobrazí nasledujúca chyba:

0x80073cf3

Znamená to, že vo vašej konzole sa už nachádza existujúca verzia hry.

Riešenie

Táto chyba znamená, že vo svojej konzole Xbox One už máte existujúcu verziu hry, ktorá bráni inštalácii novej verzie. Odstránenie predchádzajúcej verzie:

  1. Vrátiť sa na úvodnú obrazovku.
  2. Na úvodnej obrazovke, stlačte pravú spúšť a stlačením tlačidla A otvorte ponuku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
  3. Zvýraznite dlaždicu hry bez zobrazeného pruhu s chybou a stlačte tlačidlo ponuky na ovládači.
  1. Vyberte položku Manage game (Spravovať hru).
  2. Vyberte položku Uninstall (Odinštalovať) alebo položku Internal (Interné) a potom vyberte položku Uninstall all (Odinštalovať všetky).
  3. Potvrďte, že chcete hru odinštalovať.
  4. Stlačením tlačidla B sa vráťte do predchádzajúcej ponuky.
  5. Zvýraznite dlaždicu hry so zobrazeným pruhom s chybou a stlačte tlačidlo ponuky na ovládači.
  6. Kliknite na položku Retry install (Skúsiť znovu nainštalovať).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o inštaláciu hry v konzole Xbox One sa zobrazí kód chyby 0x80073cf3, alebo iným problémom?