Pri pokuse o inštaláciu alebo aktualizáciu aplikácie Filmy a TV programy v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 0x80246016.

Pri pokuse a inštaláciu alebo aktualizáciu aplikácie Filmy a TV programy v konzole Xbox One sa zobrazí nasledujúci kód chyby:

0x80246016

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém so sieťou.

Riešenia

Riešenie č. 1: Zastavte inštaláciu hry a potom skúste aplikáciu nainštalovať znova

  1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a vyberte úvodnú obrazovku.
  2. Zvýraznite dlaždicu My games & apps (Moje hry a aplikácie).
  3. Stlačte tlačidlo Ponuka  a vyberte položku Quit (Skončiť).
  4. Počkajte aspoň 10 sekúnd a potom skúste aplikáciu Filmy & TV programy nainštalovať znova.

Riešenie č. 2: Zrušte inštaláciu aplikácie a potom ju znova nainštalujte

  1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a vyberte úvodnú obrazovku.
  2. Vyberte položku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
  3. Vyberte položku Queue (Front).
  4. V ponuke Queue (Front) zvýraznite inštaláciu Movies & TV (Filmy a TV programy), stlačte tlačidlo Ponuka   na ovládači a vyberte položku Cancel (Zrušiť).

Aplikáciu môžete znova nainštalovať jej opätovným prevzatím z Obchodu. Ak chcete aplikáciu prevziať znova, vyhľadajte ju v Obchode, kliknite na ňu a vyberte možnosť Install (Inštalovať).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o inštaláciu alebo aktualizáciu aplikácie Filmy a TV programy v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 0x80246016., alebo iným problémom?