Zdieľať túto stránku

Pri pokuse o inštaláciu alebo aktualizáciu aplikácie Filmy a TV programy v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 0x80246016.

Pri pokuse a inštaláciu alebo aktualizáciu aplikácie Filmy a TV programy v konzole Xbox One sa zobrazí nasledujúci kód chyby:

0x80246016

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém so sieťou.

Riešenia

Riešenie č. 1: Zastavte inštaláciu hry a potom skúste aplikáciu nainštalovať znova

  1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a vyberte úvodnú obrazovku.
  2. Zvýraznite dlaždicu My games & apps (Moje hry a aplikácie).
  3. Stlačte tlačidlo Ponuka  a vyberte položku Quit (Skončiť).
  4. Počkajte aspoň 10 sekúnd a potom skúste aplikáciu Filmy & TV programy nainštalovať znova.

Riešenie č. 2: Zrušte inštaláciu aplikácie a potom ju znova nainštalujte

  1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a vyberte úvodnú obrazovku.
  2. Vyberte položku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
  3. Vyberte položku Queue (Front).
  4. V ponuke Queue (Front) zvýraznite inštaláciu Movies & TV (Filmy a TV programy), stlačte tlačidlo Ponuka   na ovládači a vyberte položku Cancel (Zrušiť).

Aplikáciu môžete znova nainštalovať jej opätovným prevzatím z Obchodu. Ak chcete aplikáciu prevziať znova, vyhľadajte ju v Obchode, kliknite na ňu a vyberte možnosť Install (Inštalovať).

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o inštaláciu alebo aktualizáciu aplikácie Filmy a TV programy v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 0x80246016., alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku