Pri pokuse o hranie hry v konzole Xbox One sa zobrazí kód chyby 0x803F9008

Pri pokuse o hranie hry v konzole Xbox One sa zobrazí tento kód chyby:

0x803F9008

To znamená, že konzola Xbox One je v režime offline.

Riešenia

Riešenie č. 1: Pripojenie k Xboxu Live

Ak chcete problém vyriešiť, pripojte sa k Xboxu Live. Postupujte takto:

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte možnosť Pripojiť sa k Xboxu Live.
  3. Vyberte položku Go online (Prejsť do režimu online).

Ak máte problém s pripojením k službe Xbox Live, vyskúšajte sprievodcu Riešenie problému s pripojením v konzole Xbox One.

Riešenie č. 2: Povoľte funkciu Moja domáca konzola Xbox

Ak túto konzolu Xbox používate pravidelne, nastavte ju ako domácu konzolu Xbox, čo umožní hranie hier, ktoré vlastníte, offline. Informácie o tom, ako konzolu nastaviť ako domácu konzolu Xbox, nájdete v časti Ako nastaviť konzolu Xbox One ako domácu konzolu Xbox.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o hranie hry v konzole Xbox One sa zobrazí kód chyby 0x803F9008, alebo iným problémom?