Pri pokuse o hranie hry v konzole Xbox One sa zobrazí kód chyby 0x803F900A

Pri pokuse o hranie hry v konzole Xbox One sa zobrazí tento kód chyby:

0x803F900A

Môže to znamenať, že sa musíte prihlásiť alebo si obnoviť predplatné hry.

Riešenie

Ak chcete hrať predplatenú hru, vykonajte podľa potreby jeden alebo obidva nasledujúce kroky:

  • Prihláste sa ako držiteľ predplatného hry, ktorú sa pokúšate hrať.
  • Ak ste už prihlásení ako držiteľ predplatného a hra sa nechce spustiť, pravdepodobne si budete musieť obnoviť predplatné v Microsoft Store. Hru môžete nájsť aj v časti Settings (Nastavenia) > Subscriptions (Predplatné).

Ak potrebujete pomôcť s prihlásením, pozrite si sprievodcu Riešenie chyby s pripojením a sieťou konzoly Xbox One.

Pomoc s predplatným nájdete v článku Spravovanie možností platenia pre predplatné iných služieb ako Xbox pomocou konzoly Xbox One.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o hranie hry v konzole Xbox One sa zobrazí kód chyby 0x803F900A, alebo iným problémom?