Pri spustení hry v Xboxe One sa zobrazí chyba 0x803f800b

Pri pokuse o spustenie hry sa zobrazí toto chybové hlásenie:

0x803f800b

Znamená to, že platnosť vášho predplatného vypršala.

Riešenia

Riešenie č. 1: Kontrola platobných údajov

Ak platobné údaje nie sú správne, pred pokračovaním používania predplatného pre Xbox ich musíte opraviť.

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Prejdite na položky Nastavenia > Konto > Predplatné.
  3. Vyberte niektoré predplatné (Xbox Live Gold, Xbox Game Pass, atď.).
  4. V časti Platby a fakturácia vyberte položku Zmeniť spôsob platby.
  5. Ak je platobný nástroj nesprávny alebo nie je aktuálny, kliknite na položku Pridať nový spôsob platby.

Riešenie č. 2: Vyrovnajte svoj nedoplatok

Ak máte na účte nedoplatok, vaše predplatné služby je Xbox pozastavené a musíte zaplatiť celú dlžnú sumu, aby ste mohli pokračovať v jeho používaní.

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Prejdite na položky Nastavenia > Konto > Predplatné.
  3. V zozname vyhľadajte svoje pozastavené predplatné a vyberte ho.
  4. V časti Platby a fakturácia vyberte položku Zaplatiť.
  5. Vyberte spôsob platby a postupujte podľa pokynov.

Skúste znovu spustiť hru.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri spustení hry v Xboxe One sa zobrazí chyba 0x803f800b, alebo iným problémom?