Pri používaní účtu Xbox Live v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 0x80A4000A

Pri pokuse o použitie alebo správu účtu Xbox Live pomocou konzoly Xbox One sa zobrazí toto chybové hlásenie:

Kým táto konzola Xbox nie je pripojená, nemôžeme vás prihlásiť. Môže k tomu dôjsť v prípade, ak neukladáte svoje heslo. Skontrolujte sieťové pripojenie a potom sa prihláste.

0x80A4000A

Môže to znamenať niektorý z nasledujúcich problémov:

 • Konzola stratila pripojenie, kým prebiehal pokus o uloženie hesla v konzole.
 • Konzola stratila pripojenie a nemôže vás znova prihlásiť, pretože ste neuložili heslo.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sú zobrazené nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-12-10T10:48:28.8765375+00:00
Riešenie č. 2: Odpojenie a opätovné pripojenie k Xboxu Live

Ak chcete konzolu odpojiť od služby Xbox Live, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Pripojenie pomocou kábla: Ak používate káblové pripojenie, stačí odpojiť ethernetový kábel od zadnej strany konzoly Xbox One.
  Bezdrôtové pripojenie:
  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Sieť > Nastavenia siete.
  3. Vyberte položku Odpojiť bezdrôtovú sieť.
 2. Vypnite a zapnite konzolu Xbox One. Vypnite a znova zapnite konzolu, aby ste ju úplne reštartovali.
  1. Vypnite konzolu podržaním tlačidla napájania na prednej strane konzoly približne na 10 sekúnd.
  2. Konzolu znovu zapnite stlačením tlačidla napájania na konzole alebo stlačením tlačidla Xbox na ovládači.
 3. Znova sa pripojte k službe Xbox Live.
  Poznámka: pomoc s vytvorením pripojenia nájdete v téme Riešenie problému s prvým pripojením konzoly Xbox One.
 4. Prihláste sa v konzole so svojím profilom v službe Xbox Live. Ďalšie informácie nájdete v článku Riešenie prihlasovania v konzole Xbox One.

Riešenie č. 3: Otestujte sieťové pripojenie

Ak ste to ešte neurobili, vypnite a znovu zapnite konzolu (pozrite si Riešenie č. 2).

V ďalšom kroku otestujte pripojenie k službe Xbox Live:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položky Systém > Nastavenia > Sieť > Nastavenia siete.
 3. Vyberte položku Test pripojenia k sieti.

Ak je toto riešenie správne, konzola sa pripojí k službe Xbox Live. Ak test zlyhal, skúste Riešenie chyby sieťového pripojenia ku konzole Xbox One.

Poznámka: Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Áno.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní účtu Xbox Live v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 0x80A4000A, alebo iným problémom?