Pri pokuse o pripojenie do služby Xbox Live v konzole Xbox One sa zobrazuje chyba 0x80A40019.

Pri pokuse o pripojenie do služby Xbox Live v konzole Xbox One sa zobrazí tento kód chyby:

0x80A40019

Môže to znamenať, že pri pripájaní do služby Xbox Live sa vyskytol problém so sieťou.

Riešenie

Tento problém môžete skúsiť odstrániť pomocou nasledujúcich riešení:

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-08-22T22:48:08.7239869+00:00

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby a potom to skúste znova:

Riešenie č. 2: Reštartujte konzolu Xbox One

Reštartovaním konzoly Xbox One obnovte sieťové pripojenie. Pozrite si článok Postup reštartovania alebo vypnutia a zapnutia konzoly Xbox One.

Ak sa ani po reštartovaní konzoly problém nevyriešil, počkajte niekoľko minút a pokúste sa znovu prihlásiť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o pripojenie do služby Xbox Live v konzole Xbox One sa zobrazuje chyba 0x80A40019., alebo iným problémom?