Pri prístupe k údajom o rodine v konzole Xbox One sa vyskytne chyba 0x80BD0004

Pri pokuse o prístup k údajom o rodine alebo rodinným nastaveniam v konzole Xbox One sa zobrazí toto chybové hlásenie:

 • 0x80BD0004
 • DESC_FAMILYUSER_ERROR

Môže to znamenať, že sa konzola Xbox One nemohla pripojiť na server služby Xbox Live.

Riešenia

Vo väčšine prípadov ide o dočasnú chybu pripojenia. Skúste nastavenia zmeniť trocha neskôr.

Ak problém pretrváva, vyskúšajte nasledujúce riešenia v uvedenom poradí. Po použití každého riešenia skúste získať prístup k informáciám znova. Ak prístup napriek tomu nemáte, vyskúšajte ďalšie riešenie.

Riešenie č. 2: Odhláste sa a znova sa prihláste do svojho konta

 1. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a následne vyberte úvodnú obrazovku.
 1. V ľavom hornom rohu označte svoj obrázok hráča.
 1. Vyberte svoj účet, na ovládači stlačte tlačidlo A  a potom vyberte položku Sign Out (Odhlásiť sa).
 1. Po odhlásení sa z konta stlačením tlačidla Xbox   otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Prihlásiť sa.
 3. Posuňte sa nadol a vyberte konto, do ktorého sa chcete prihlásiť.

Riešenie č. 2: Reštartujte sieťové zariadenie

Podľa pokynov výrobcu reštartujte smerovač alebo modem.

Krok č. 3: Otestujte pripojenie k Xboxu Live

 1. Stlačením tlačidla Xbox   otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 3. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
 4. Vyberte položku Sieť.
 5. Vyberte položku Network settings (Nastavenia siete).
 6. V časti Troubleshooting (Riešenie problémov) vyberte položku Detailed network statistics (Podrobné sieťové štatistiky).

Ak je strata paketov väčšia ako 5 percent, skúste problém s pripojením vyriešiť podľa sprievodcu Riešenie pomalej odozvy konzoly Xbox One.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prístupe k údajom o rodine v konzole Xbox One sa vyskytne chyba 0x80BD0004, alebo iným problémom?