Pri prístupe k funkciám konzoly Xbox One sa zobrazí chyba 0x80BD0006

Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live alebo prístupe k niektorým funkciám služby Xbox Live v konzole Xbox One sa zobrazí táto chyba:

0x80BD0006

Môže to znamenať, že váš profil Xbox je poškodený.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-08-25T05:23:16.2931364+00:00
Kúpa a používanie obsahu: spustená
2019-08-25T05:23:16.2931364+00:00
Televízia, hudba a video: spustená
2019-08-25T05:23:16.2931364+00:00
Sociálne siete a hranie hier: spustená
2019-08-25T05:23:16.2931364+00:00

Ak sa tu zobrazia nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, potom to skúste znova:

Riešenie č. 2: Odstránenie a opätovné pridanie profilu s menovkou hráča

Odstránenie profilu:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca a potom prejdite na položku System (Systém).
 2. Vyberte položky Settings (Nastavenia) > Account (Konto) > Remove accounts (Odstrániť kontá).
 3. Vyberte konto, ktoré chcete odstrániť.
 4. Potvrďte výberom položky Remove (Odstrániť).
 5. Po dokončení vyberte položku Close (Zavrieť).
 6. Reštartujte konzolu:
  1. Podržte stlačené tlačidlo Xbox v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania.
  2. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
  3. Vyberte položku Restart (Reštartovať).

Poznámka Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo ak konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox na konzole na cca 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzolu znovu zapnite tlačidlom Xbox na konzole.

Pridanie profilu späť do konzoly:

 1. Stlačte tlačidlo Xbox a spustite sprievodcu.
 2. Vyberte položku Sign in (Prihlásiť sa).
 3. Posuňte sa nadol a vyberte položku Add & manage (Pridať a spravovať).
 4.  Vyberte položku Add new (Pridať nové).
 5. Zadajte heslo konta Microsoft a vyberte položku Enter (Zadať).
 6. Prečítajte si zmluvu o poskytovaní služieb Microsoft a zásady ochrany osobných údajov a vyberte možnosť I Accept (Súhlasím).
 7. Podľa krokov na obrazovke nakonfigurujte predvoľby Sign-In & Security (Prihlásenie a zabezpečenie) a pridajte svoje konto do konzoly Xbox One.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prístupe k funkciám konzoly Xbox One sa zobrazí chyba 0x80BD0006, alebo iným problémom?