Zdieľať túto stránku

Pri prístupe k funkciám konzoly Xbox One sa zobrazí chyba 0x80BD0006

Pri pokuse o pripojenie k službe Xbox Live alebo prístupe k niektorým funkciám služby Xbox Live v konzole Xbox One sa zobrazí táto chyba:

0x80BD0006

Môže to znamenať, že váš profil Xbox je poškodený.

Riešenia

Tento problém môžete skúsiť odstrániť pomocou nasledujúcich riešení:

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2018-12-16T01:34:35.0781176+00:00
Kúpa a používanie obsahu: spustená
2018-12-16T01:34:35.0781176+00:00
Televízia, hudba a video: spustená
2018-12-16T01:34:35.0781176+00:00
Sociálne siete a hranie hier: spustená
2018-12-16T01:34:35.0781176+00:00

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby a potom to skúste znova:

Riešenie č. 2: Odstránenie a opätovné pridanie profilu s gamertagom

Odstránenie profilu:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu. .
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. V časti Konto vyberte položku Odstrániť kontá.
 5. Vyberte účet, ktorý chcete odstrániť.
 6. Operáciu potvrďte výberom položky Remove (Odstrániť).
 7. Po dokončení vyberte položku Zavrieť.
 8. Reštartujte konzolu:
  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Nastavenia.
  3. Vyberte položku Reštartovať konzolu.
  4. Operáciu potvrďte výberom položky Áno.

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo ak konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox na konzole približne 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znovu zapnite dotknutím sa tlačidla Xbox na konzole.

Pridanie profilu späť do konzoly:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu. .
 2. Vyberte položku Prihlásiť sa.
 3. Posuňte sa nadol a vyberte položku Pridať & spravovať.
 4.  Vyberte položku Pridať nové.
 5. Zadajte heslo účtu Microsoft a vyberte položku Enter (Zadať).
 6. Prečítajte si zmluvu o poskytovaní služieb Microsoft a zásady ochrany osobných údajov a vyberte možnosť I accept (Súhlasím).
 7. Podľa krokov na obrazovke nakonfigurujte prihlasovacie predvoľby a predvoľby zabezpečenia a pridajte svoj účet do konzoly Xbox One.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prístupe k funkciám konzoly Xbox One sa zobrazí chyba 0x80BD0006, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku