Pri spustení hry v Xboxe One sa zobrazí chyba 0x82D40007

Pri pokuse o spustenie hry alebo aplikácie sa zobrazí nasledujúci kód chyby alebo chybové hlásenie:

0x82D40007

Prihláste sa pomocou konta, pomocou ktorého ste hru alebo aplikáciu kúpili alebo ak ide o skúšobnú verziu, ktorej platnosť uplynula, kúpte hru alebo aplikáciu z Microsoft Storu. Podrobné pokyny nájdete v pomocníkovi.

To znamená, že budeme mať problémy s kontrolu práv na používanie médií, pretože predplatné bolo zdieľané cez domácu konzolu Xbox.

Riešenia

Riešenie č. 1: Vlastník sa prihlási

Aby ste mohli hrať túto hru, vlastník predplatného sa musí prihlásiť.

Ak hru kúpil niekto iný, požiadajte danú osobu, aby sa prihlásila, alebo aby nastavila svoju konzolu ako svoj domáci Xbox, aby ste mohli hru hrať. Na domácom Xboxe vlastníka môžu hry vlastníka hrať aj ostatní používatelia.

Návod na nastavenie Xboxu vlastníka hry ako domácej konzoly:

Musí sa prihlásiť, potom stlačte tlačidlo Xbox a otvorí sa sprievodca, potom prejdite na položky Systém > Nastavenia > Prispôsobenie > Moja domáca konzola Xbox.

Riešenie č. 2: Skontrolujte stav predplatného

Skontrolujte, či predplatné majiteľa hry je stále platné. Ak už platnosť uplynula alebo je uzamknutá z dôvodu nedoplatku, príslušná hra alebo aplikácia nebudú k dispozícii. Kontrola:

  1. Vlastník sa musí prihlásiť do svojho konta Microsoft.
  2. Na stránke Služby & predplatné skontrolujte, či je stále predplatné ešte platné.

Ak platnosť predplatného skončila, vyberte položku Obnoviť. Ak ide o predplatné so skončenou platnosťou, môžete si kúpiť nové z Microsoft Storu.

Ak má predplatné nedoplatok, vyberte položku Zaplatiť.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri spustení hry v Xboxe One sa zobrazí chyba 0x82D40007, alebo iným problémom?