Na Xboxe One alebo počítači sa vyskytuje chyba 0x87DD0005

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém so službou Xbox Live alebo neočakávaná chyba konzoly či počítača.

Riešenia

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-10-19T20:25:03.3834533+00:00
Sociálne siete a hranie hier: spustená
2019-10-19T20:25:03.3834533+00:00
Kúpa a používanie obsahu: spustená
2019-10-19T20:25:03.3834533+00:00
Televízia, hudba a video: spustená
2019-10-19T20:25:03.3834533+00:00

Riešenie č. 2: Skúste to znova

Skúste akciu, ktorú ste vykonali, zopakovať. Občas sa môže stať, že niečo ruší bežné akcie.

Riešenie č. 3: Reštartujte Xbox alebo počítač

V konzole Xbox One:

 1. Na konzole stlačte a podržte tlačidlo Xbox v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania.
 2. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
 3. Vyberte položku Restart (Reštartovať).

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo ak konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox  na konzole 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzolu znovu zapnite tlačidlom Xbox na konzole.

V počítači:

 1. Stlačte tlačidlo Windows .
 2. Vyberte tlačidlo Napájanie, potom položku Reštartovať.

Poznámka: Ak počítač nereaguje, na zariadení na 10 sekúnd stlačte a podržte tlačidlo Napájanie, kým sa počítač nevypne. Po vypnutí ju reštartujte stlačením tlačidla Napájanie.

Riešenie č. 4: Odinštalujte a znova nainštalujte hru alebo aplikáciu

V konzole Xbox One:

 1. Na úvodnej obrazovke vyberte ponuku Moje hry a aplikácie.
 2. Zvýraznite hru alebo aplikáciu a stlačte tlačidlo Ponuka na ovládači.
 3. Vyberte položku Spravovať hry a doplnky.
 4. Vyberte položku Uninstall all (Odinštalovať všetko).
 5. Podržte stlačené tlačidlo Xbox v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania.
 6. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
 7. Vyberte položku Restart (Reštartovať).
 8. Po reštarte prevezmite hru alebo aplikáciu a skúste ju spustiť.

V počítači:

 1. Stlačte tlačidlo Windows a kliknite pravým tlačidlom myši na hru alebo aplikáciu.
 2. Vyberte položku Odinštalovať a potvrďte opätovným výberom položky Odinštalovať
 3. Stlačte tlačidlo Windows .
 4. Vyberte tlačidlo Napájanie, potom položku Reštartovať.
 5. Po reštartovaní počítača otvorte aplikáciu Microsoft Store.
 6. Vyberte tri bodky … v pravom hornom rohu.
 7. Vyberte položku Moja knižnica.
 8. Ak sa vedľa hry alebo aplikácie zobrazuje tlačidlo Inštalovať, vyberte ho.

Riešenie č. 5: Obnovte výrobné nastavenia zariadenia (ako posledná možnosť)

V konzole Xbox One:

Ako poslednú možnosť môžete skúsiť obnoviť výrobné nastavenia Xboxu. Preinštaluje sa tým operačný systém konzoly. V závislosti od používanej siete to môže chvíľu trvať.

Poznámka: Tento postup by ste mali použiť len ako poslednú možnosť.

Stlačte tlačidlo Xbox na otvorenie sprievodcu a potom prejdite na položky Settings (Nastavenia) > System (Systém) > Console info (Informácie o konzole) > Reset console (Obnoviť výrobné nastavenia konzoly).

V počítači

Ako poslednú možnosť môžete skúsiť obnoviť výrobné nastavenia počítača. Preinštaluje sa tým operačný systém počítača. V závislosti od používanej siete to môže chvíľu trvať.

Poznámka: Tento postup by ste mali použiť len ako poslednú možnosť.

 1. Stlačením tlačidla Windows prejdite do ponuky Štart.
 2. Vyberte položku Nastavenia > Aktualizácia a zabezpečenie > Obnovenie.
 3. V časti vynulovať nastavenie tohto PC vyberte položky Začať > Ponechať moje súbory.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Na Xboxe One alebo počítači sa vyskytuje chyba 0x87DD0005, alebo iným problémom?