Pri pokuse o hranie hry alebo aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí kód chyby 0x87E105DC

Pri otváraní hry alebo aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí tento kód chyby.

0x87E105DC

Môže to znamenať, že služba, ktorá ponúka hru alebo aplikáciu, nie je k dispozícii alebo môže ísť o výpadok služby Xbox Live.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazia nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-08-20T22:21:26.5760613+00:00

Riešenie č. 2: Otestujte pripojenie k službe Xbox Live

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Prejdite na položky Systém > Nastavenia > Sieť > Nastavenia siete.
  3. Na pravej strane obrazovky Nastavenia siete vyberte položku Test pripojenia k sieti.
    Ak máte problém s pripojením, pozrite si tému Riešenie chyby sieťového pripojenia ku konzole Xbox One.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o hranie hry alebo aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí kód chyby 0x87E105DC, alebo iným problémom?