Pri pokuse o prístup k obsahu zo služby Xbox Live sa zobrazí chyba 0x87DF2EE7

Pri pokuse o prístup k obsahu zo služby Xbox Live sa zobrazí nasledujúci kód chyby:

0x87DF2EE7

Môže to znamenať, že konzole Xbox sa nepodarilo načítať požadovaný prostriedok. Pravdepodobnou príčinou bol problém pri preklade názvu prostriedku na adresu IP.

Riešenia

Vo väčšine prípadov ide o dočasnú chybu pripojenia. Po chvíli by ste mali získať prístup k hľadanému obsahu.

Ak problém pretrváva, vyskúšajte nasledujúce kroky:

  1. Reštartujte sieťové zariadenie.
  2. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  3. Vyberte položku Nastavenia.
  4. Vyberte položku Všetky nastavenia.
  5. V ponuke Sieť vyberte položku Nastavenia siete.
  6. Vyberte položku Detailed network statistics (Podrobné sieťové štatistiky).

    Ak sa pri teste ukáže strata paketov väčšia ako 5 percent, pozrite si sprievodcu Riešenie pomalej odozvy služby Xbox Live.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prístup k obsahu zo služby Xbox Live sa zobrazí chyba 0x87DF2EE7, alebo iným problémom?