Pri inštalácii hry z disku v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 0x87e00065

Pri pokuse o inštaláciu hry z disku do konzoly Xbox One sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

0x87e00065

Vyskytol sa problém. Skúste to znova.

Táto chyba sa vyskytne v prípade, že hra inštalovaná z disku sa zároveň inštaluje z Microsoft Storu.

Riešenie

Ak chcete tento problém vyriešiť, skúste hru odstrániť a potom nainštalovať z disku v režime offline. Po stiahnutí hry prepnite konzolu Xbox One späť do režimu online. Postupujte takto:

Krok č. 1: Odinštalovanie hry:

 1. Na úvodnej obrazovke prejdite doprava a vyberte položku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. Označte hru a stlačte tlačidlo ponuky na ovládači.
 3. Vyberte položku Manage game (Spravovať hru).
 4. V ponuke vyberte položku Uninstall all (Odinštalovať všetko).

Krok č. 2: Prepnutie konzoly do režimu offline:

 1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 3. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
 4. Vyberte položku Network (Sieť).
 5. Vyberte položku Network settings (Nastavenia siete) a potom položku Go offline (Prejsť do režimu offline).

Krok č. 3: Inštalácia hry z herného disku:

Po zasunutí herného disku konzola skontroluje, či je hra už nainštalovaná. Ak nie je, zobrazí sa výzva na inštaláciu hry.

Poznámka: Pred hraním hry sa môže zobraziť výzva na stiahnutie jej aktualizácie.

Krok č. 4: Prepnutie konzoly do režimu online:

 1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 3. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
 4. Vyberte položku Network (Sieť).
 5. Vyberte položku Network settings (Nastavenia siete) a potom položku Go online (Prejsť do režimu online).

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri inštalácii hry z disku v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 0x87e00065, alebo iným problémom?