Vyskytuje sa chyba 0x87e0012d

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém so službou Xbox Live alebo neočakávaná chyba konzoly.

Riešenia

  1. Skúste akciu, ktorú ste vykonali, zopakovať. Občas sa môže stať, že niečo ruší bežné akcie.
  2. Reštartujte Xbox: Podržte stlačené tlačidlo Xbox na ovládači a vyberte položku Turn console off (Vypnúť konzolu).
  3. Vykonajte hlbšie reštartovanie: Podržte stlačené tlačidlo napájania na prednej strane Xboxu na 10 sekúnd.
  4. Ak sa pokúšate používať hru alebo aplikáciu, odinštalujte ju a znova nainštalujte.
  5. Ako poslednú možnosť môžete skúsiť obnoviť výrobné nastavenia Xboxu. Preinštaluje sa tým operačný systém konzoly. V závislosti od používanej siete to môže chvíľu trvať.
  6. Stlačte tlačidlo Xbox na otvorenie sprievodcu a potom prejdite na položky Settings (Nastavenia) > System (Systém) > Console info (Informácie o konzole) > Reset console (Obnoviť výrobné nastavenia konzoly).

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-12-05T17:31:04.0575886+00:00
Sociálne siete a hranie hier: spustená
2019-12-05T17:31:04.0575886+00:00
Kúpa a používanie obsahu: spustená
2019-12-05T17:31:04.0575886+00:00
Televízia, hudba a video: spustená
2019-12-05T17:31:04.0575886+00:00

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vyskytuje sa chyba 0x87e0012d, alebo iným problémom?