Pri používaní konzoly Xbox One sa zobrazí chyba 0x8b050066

Pri používaní konzoly Xbox One sa zobrazí nasledujúci kód chyby:

0x8b050066

Môže to znamenať, že sa vyskytol problém so službou Xbox Live alebo neočakávaná chyba konzoly.

Riešenia

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-08-18T10:03:55.3475038+00:00

Riešenie č. 2: Vypnite a zapnite konzolu Xbox

Vypnite Xbox podržaním tlačidla napájania na prednej strane konzoly približne na 10 sekúnd. Konzola sa vypne. Potom konzolu znova zapnite.

Riešenie č. 3: Odinštalujte a znova nainštalujte hru alebo aplikáciu

Ak sa pokúšate používať hru alebo aplikáciu, odinštalujte ju a znova nainštalujte:

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu a vyberte úvodnú obrazovku. Vyberte položku Moje hry a aplikácie, potom položku Zobraziť všetky.
  2. Vyberte položku Hry alebo Aplikácie.
  3. Označte hru alebo aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať, stlačte tlačidlo Ponuka a potom vyberte možnosť Odinštalovať.
  4. Vyberte položku Uninstall all (Odinštalovať všetko).

Hru alebo aplikáciu môžete znova nainštalovať vložením disku alebo opätovným stiahnutím v karte Pripravené na inštaláciu. Ak ju chcete znovu stiahnuť, vyberte hru v karte Pripravené na inštaláciu v hornej časti obrazovky. Hru môžete nájsť tak, že ju vyhľadáte v Microsoft Store.

Poznámka: Inštalácia z disku sa nevzťahuje na konzolu Xbox One S All-Digital Edition, ktorá nezahŕňa optickú diskovú jednotku.

Riešenie č. 4: Obnovte konzolu

Ako poslednú možnosť môžete skúsiť obnoviť výrobné nastavenia Xboxu. Preinštaluje sa tým operačný systém konzoly. V závislosti od používanej siete to môže chvíľu trvať.

Upozornenie Vyberte možnosť Obnoviť a ponechať moje hry a aplikácie . Inak sa konzola obnoví do predvolených výrobných nastavení.

  1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, a potom prejdite na položky Systém > Nastavenia > Systém > Informácie o konzole.
  2. Vyberte položku Obnoviť výrobné nastavenia konzoly.
  3. Vyberte možnosť Obnoviť a ponechať moje hry a aplikácie. Operačný systém sa tak obnoví a odstránia sa všetky potenciálne poškodené dáta bez toho, aby sa vymazali vaše hry alebo aplikácie.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní konzoly Xbox One sa zobrazí chyba 0x8b050066, alebo iným problémom?