Pri pokuse o prehratie disku v konzole Xbox One sa zobrazí kód chyby 0x91d70000

Pri pokuse o prehratie disku v konzole Xbox One sa zobrazí tento kód chyby:

0x91d70000

Znamená to, že nebol rozpoznaný formát disku.

Riešenie

Ak disk, ktorý ste sa pokúsili prehrať, bol disk Blu-ray, DVD alebo herný disk Xbox One, pozrite si článok Riešenie problémov s prehrávaním disku v konzole Xbox One.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o prehratie disku v konzole Xbox One sa zobrazí kód chyby 0x91d70000, alebo iným problémom?