Pri pokuse o načítanie disku Blu-ray v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 0x91d7000a

Pri pokuse o načítanie disku Blu-ray v konzole Xbox One sa zobrazí nasledujúci kód chyby a hlásenie:

0x91d7000a

Disk sa zastavil. Skontrolujte, či vstup HDMI televízora podporuje správu práv HDCP. Ak ju nepodporuje, skúste zapojiť konzolu do iného vstupu na televízore.

Riešenie

Ak chcete problém vyriešiť, vysuňte disk a reštartujte konzolu Xbox One:

  1. Vysuňte disk Blu-ray z konzoly.
  2. Na úvodnej obrazovke konzoly Xbox s položkou Blu-ray na veľkej dlaždici aplikácie posuňte kurzor na dlaždicu Blu-ray a na ovládači stlačte tlačidlo ponuky.
  3. Vyberte položku Quit (Skončiť). Ak položka Skončiť nie je k dispozícii, aplikácia je už ukončená.
  4. Podržte stlačené tlačidlo Xbox v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania.
  5. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
  6. Vyberte položku Restart (Reštartovať).

    Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo ak konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox  na konzole cca 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzolu znovu zapnite tlačidlom Xbox na konzole.

  7. Po reštartovaní konzoly znovu vložte disk Blu-ray.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o načítanie disku Blu-ray v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 0x91d7000a, alebo iným problémom?