Zdieľať túto stránku

Pri pokuse o spustenie titulu v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 80004003

Pri pokuse o spustenie titulu sa zobrazí tento kód chyby:

Chyba 80004003

Znamená to, že sa nepodarilo spustiť vybratý titul.

Riešenie

Ak chcete tento problém vyriešiť, počkajte niekoľko minút a pokúste sa o opätovné spustenie titulu.

Ak problém pretrváva, budete musieť reštartovať konzolu a skúsiť to znovu. Postupujte takto:

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.

    Poznámka: Sprievodcu otvoríte dvojitým ťuknutím na tlačidlo Xbox na ktorejkoľvek obrazovke konzoly.

  2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
  3. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
  4. Operáciu potvrďte výberom položky Yes (Áno).
  5. Skúste znovu spustiť titul.

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo sa zdá, že konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox na konzole približne 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znovu zapnite dotknutím sa tlačidla Xbox na konzole.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o spustenie titulu v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 80004003, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku