Zdieľať túto stránku

Pri pokuse o spustenie aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 80070020

Pri používaní konzoly Xbox One sa zobrazí nasledujúci kód chyby:

Chyba 80070020

Táto chyba sa môže vyskytnúť v prípade, že sa pokúšate spustiť aplikáciu, ktorá už môže byť spustená.

Riešenia

Ak ste túto aplikáciu alebo hru nedávno používali, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2018-12-11T21:01:42.9581185+00:00

Riešenie č. 2: Ukončite a znova spustite aplikáciu

  1. Pomocou ľavej páčky alebo smerového ovládača sa posuňte nadol a ukážte na aplikáciu v oblasti naposledy používaných aplikácií na úvodnej obrazovke.
  2. Stlačte tlačidlo ponuky na ovládači.
  3. Vyberte položku Skončiť.
  4. Znova spustite aplikáciu.

Riešenie č.3: Reštartujte konzolu.

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Nastavenia.
  3. Vyberte položku Reštartovať konzolu.
  4. Operáciu potvrďte výberom položky Áno.
  5. Skúste aplikáciu spustiť znova.

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo sa zdá, že konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox na konzole približne 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znovu zapnite dotknutím sa tlačidla Xbox na konzole. Skúste aplikáciu spustiť znova.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o spustenie aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 80070020, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku