Pri pokuse o spustenie aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 80070020

Pri používaní konzoly Xbox One sa zobrazí nasledujúci kód chyby:

Chyba 80070020

Táto chyba sa môže vyskytnúť v prípade, že sa pokúšate spustiť aplikáciu, ktorá už môže byť spustená.

Riešenia

Ak ste túto aplikáciu alebo hru nedávno používali, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazia nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: spustená
2019-09-17T21:30:26.2146760+00:00

Riešenie č. 2: Ukončite a znova spustite aplikáciu

  1. Pomocou ľavej páčky alebo smerového ovládača sa posuňte nadol a ukážte na aplikáciu v oblasti naposledy používaných aplikácií na úvodnej obrazovke.
  2. Stlačte tlačidlo Menu (Ponuka) na ovládači.
  3. Vyberte položku Quit (Skončiť).
  4. Znova spustite aplikáciu.

Riešenie č.3: Reštartujte konzolu.

  1. Podržte stlačené tlačidlo Xbox v strede konzoly Xbox One, čím sa otvorí centrum napájania.
  2. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
  3. Vyberte položku Restart (Reštartovať).
  4. Po reštartovaní konzoly skúste aplikáciu spustiť znova.

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo ak konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox  na konzole 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzolu znovu zapnite tlačidlom Xbox na konzole. Skúste aplikáciu spustiť znova.

Vyriešil sa týmto krokom váš problém?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o spustenie aplikácie v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 80070020, alebo iným problémom?